608 436 941

Multifunkční hřiště

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 26. srpna 2022 | 30x

Stavbu multifunkčního hřiště jsme ukončili na podzim loňského roku. Jeho slavnostní představení jsme spojili s oslavami stého výročí založení fotbalového klubu v našem městě.

Práce na jeho výstavbě začaly v prostoru bývalého zimního stadionu ihned poté, co jsme získali na jeho výstavbu dotaci. Ve výběrovém řízení podala nejvýhodnější nabídku firma Swietelsky stavební, s.r.o. S touto firmou byla velmi dobrá spolupráce, byly dodrženy jak finanční náklady, tak i termín dokončení stavby. Celkové náklady na vybudování tohoto víceúčelového hřiště byly 10 milionů Kč, z toho polovinu nákladů jsme získali z dotace od Ministerstva pro místní rozvoj. Je zde možné využít hřiště na malý fotbal, na tenis, na florbal, dále dvě hřiště na nohejbal, dvě hřiště na volejbal, dvě hřiště na basketbal, běžecký ovál a prostor pro skok do dálky.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli jak na přípravě projektu, tak i na jeho realizaci, zvláště pak panu Ing. Radku Ježkovi, který prostřednictvím firmy Montela, s.r.o. sponzorsky zajistil dodávku slaboproudých rozvodů pro zabezpečení, rozhlas a kamery.

Poděkování také panu Zdeňku Karbovi, který se o sportovní halu a celý areál stará a nyní bude mít na starost i toto multifunkční hřiště.

Po ukončení stavebních prací jsme spustili zkušební provoz, podmínky pro využití a kontakt na správce jsou zveřejněny na webových stránkách města i na samotném hřišti. Hřiště je určeno široké veřejnosti, v podmínkách dotace ale bylo dáno, že přednostně by měly hřiště využívat školy. Pokud chcete hřiště využít, kontaktujte prosím jeho správce. Připravujeme také možnost on-line rezervačního systému s možností přihlášení se na konkrétní časy, který by měl přístup na hřiště ještě více usnadnit.