608 436 941

Technopárty

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 26. srpna 2022 | 155x

23. 6. jsem byla upozorněna, že na facebooku je inzerována technopárty na území našeho města. Okamžitě jsem kontaktovala naši městskou policii. Strážníci dohledali pořadatele, kontaktovali je a upozornili je, že nesplnili oznamovací povinnosti.

Zákon jasně stanovuje dobu nočního klidu na čas mezi 22:00 – 6:00 hodinou. Zastupitelstva jednotlivých měst mohou prostřednictvím veřejně závazné vyhlášky vyjmenovat akce, u kterých lze dobu nočního klidu zkrátit, noční klid pak platí až od 2:00. Před schválením zastupitelstvem se ale ještě vyjadřuje ministerstvo vnitra. Ne všechny akce, u kterých jsme navrhovali zkrácení doby nočního klidu, ministerstvo schválilo. Řídí se především tím, že akce má být pro obyvatele předvídatelná (tzn., že se každoročně opakuje, je dostatečně prezentována atd.). Ministerstvo vnitra v roce 2016 na základě nálezu ústavního soudu městům odebralo možnost veřejné akce povolovat či je zakazovat.

V naší vyhlášce je ještě povoleno, že lze obdobně zkrátit dobu nočního klidu, pokud tuto akci pořadatel nahlásí minimálně měsíc před konáním akce a uvede další náležitosti. V tomto konkrétním případě pořadatel akci nahlásil pozdě (až po upozornění městské policie), zároveň zde nebyly uvedeny další povinné údaje.

Proto jsme obratem písemně upozornili Policii ČR, že se má taková akce konat a že pro ni nemůže platit zkrácení doby nočního klidu. Protože jsme zjistili, že jde o soukromý pozemek jednoho ze zastupitelů, upozornila jsem ho na to na červnovém zastupitelstvu. Ten toto potvrdil ovšem s tím, že půjde o soukromou akci. Proto jsme mu ukázali facebookovou stránku s jasnou informací, že jde o veřejnou technopárty, a požádali jsme ho, aby konání této akce zabránil.

Technopárty se bohužel přesto konala. Upravili jsme služby strážníků městské policie – sloužili nonstop. Prakticky nepřetržitě – ve dne v noci – jsem komunikovala s nimi, se státní policií a především s rozzlobenými občany. V této situaci mohla zasáhnout už jen státní policie. Bohužel na čísle 158 bylo občanům sdělováno, že akci povolilo město – nebo dokonce já osobně. Toto je absolutní nesmysl. Na číslo 158 jsem sama volala s tím, proč takový nesmysl šíří. Navíc by měli vědět, že města už šest let takovou pravomoc nemají. Následně jsem poslala výzvu krajskému řediteli Policie ČR, kde ho žádám o vysvětlení toho, proč takovou věc sdělovali a zda považuje zásah policie, včetně preventivních kroků, za dostačující. Zatím jsem po urgenci obdržela odpověď pouze od velitele obvodního oddělení, kde sděluje, že zásah byl dostatečný a že není možné poskytnout informace o tom, co bylo občanům sdělováno na lince 158. V rámci přestupkového řízení budu požadovat nahrávky těchto hovorů. Pokud se prokáže, že k tomuto skutečně docházelo, budu požadovat nápravu, protože byla naprosto neoprávněně napadena práce našeho úřadu i mě samé.

Já i město jsme udělali naprosto vše pro to, aby byl dodržován zákon, nic jsme nepovolili ani povolit nemohli. Pravomoc řešit nastalou situaci měla pouze Policie ČR.

Za nešťastné považuji i zapojení obecně prospěšné společnosti Adra. Jeden z organizátorů mi napsal, že výtěžek věnují této společnosti, a tím je tedy jejich akce legální. Adru jsem kontaktovala s tím, že v minulosti tito pořadatelé při obdobných akcích nerespektovali zákon a porušovali noční klid. Zástupci Adry přesto vítali příležitost účastníky akce seznámit s pomocí seniorům a získat finance na tuto pomoc.

Jsem přesvědčená, že naši spoluobčané, včetně seniorů, by více uvítali, kdyby se mohli v noci vyspat. Společnost Adra svůj názor ale nezměnila, ani když jsem je kontaktovala po akci s tím, že byl porušován zákon a že mnoho našich občanů si stěžovalo. Myslím si, že ani pomoc druhým neomlouvá porušování zákona, a je na zvážení, za jakou sumu dát všanc dobré jméno své organizace.