608 436 941

Rak a Rak

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pátek 26. srpna 2022 | 4x

Ani v letošním roce jsme neporušili tradici a opět jsme se se Štěpánem a Janem Matějem Rakem, kytarovými virtuosy, sešli v krásném komorním prostředí kostela Nejsvětější Trojice. Vyslechli jsme si skladby starší, nové i ty, které před diváky zahráli poprvé. Ani tentokrát se naše setkání nemohlo obejít bez vzpomínky na Otce Martina a na to, jak statečně nese těžkou nemoc Alfréd Strejček, přítel Štěpána Raka. A tak jsme se jako vždy historickou polní cestou s krásným výhledem na město vraceli domů se vzpomínkou na krásnou hudbu i posíleni příkladem vzdoru proti zlému osudu.