608 436 941

Mše svatá za Emila Háchu

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pondělí 25. července 2022 | 15x

V neděli 24. 7. se v kostele Nanebevzetí Panny Marie konala zádušní mše za JUDr. Emila Háchu, našeho rodáka. Dlouhodobě se snažíme jeho život i činy připomínat a získat pro něj historickou spravedlnost. V letošním roce, kdy si připomínáme 150 let od jeho narození, jsme uspořádali konferenci o jeho životě, jejíž součástí bylo i velice emotivní divadelní představení Divadla D21 o jeho působení v prezidentské funkci. Na konferenci zaznělo mnoho zajímavého, např. to, jak využíval svých obrovských právnických znalostí a některá rozhodnutí bral na sebe, protože měla pro budoucnost jinou relevanci, než kdyby je schválil např. parlament. Při této mši pan farář P. Andrej Šabo mluvil o těžkých situacích, kdy musel Hácha volit mezi rozhodnutími špatnými a ještě horšími. Jeho činy byly vedeny nejen rozumem, ale jako velmi upřímně věřící člověk musel svá rozhodnutí konfrontovat se svou vírou. Jeho počínání je často hodnoceno jako obětování sebe samého.

Děkuji panu faráři P. Andreji Šabo za duši hladící slova i za modlitby mnoha účastníků mše, včetně pana senátora Ing. Tomáše Jirsy. Věřím, že Emilu Háchovi se nebeské spravedlnosti dostalo, a my se bude dále snažit i o dosažení té pozemské.