608 436 941

Zlatý erb

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pátek 27. května 2022 | 13x

Soutěž Zlatý erb je celostátní soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. V letošním roce se našemu městu povedlo obstát v jeho krajském kole a získali jsme dělené druhé a třetí místo v kategorii měst společně s Veselím nad Lužnicí. Vítězem se stejně jako v minulých letech stalo město Tábor. Tohoto umístění si opravdu ceníme, protože spolu s námi v této kategorii soutěžilo dalších deset jihočeských měst, dříve bychom řekli „okresních“ měst. Naše webové stránky byly vyhodnoceny jako lepší než měst, jako jsou např. České Budějovice, Písek, Jindřichův Hradec, Český Krumlov atd. Na práci na našich webových stránkách má zásluhu celá řada zaměstnanců, největší poděkování ale patří panu Ing. Václavu Bílkovi, informatikovi města.