608 436 941

Severní obchvat

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pátek 25. března 2022 | 31x

Občas se mě někdo zeptá, kdy bude severní obchvat. Protože jde o stavbu komunikace 2. třídy a tyto komunikace jsou v majetku krajů, je to dotaz spíš na Jihočeský kraj. Už téměř před rokem jsme nově navrženou trasu severního obchvatu schválili v aktualizaci Územního plánu města Trhové Sviny. V polovině března jsem byla pozvána na krajský úřad na první schůzku s firmou, které Jihočeský kraj zadal projekční práce na této trase. Na trase jsme narazili na tři problematická místa – u hřbitova, na křížení se silnicí na Borovany (vliv na firmy u této silnice) a napojení před Velkým rybníkem. Domluvili jsme se, že na další schůzku budou pozváni i zástupci dotčených firem.