608 436 941

Úpravna vody v Otěvěku

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 27. února 2022 | 31x

Rekonstrukce úpravny vody v Otěvěku začala stavebními úpravami. Kontrola a oprava stavu budovy je nutná před tím, než se sem začne instalovat kompletně nové zařízení. Jak jsem již v těchto listech informovala, již delší dobu bylo zřejmé, že výměna zařízení je více než nutná. Veškerá technologie, která je vidět na fotografiích, bude vyměněna za technologii novou. Přepojení na novou technologii je naplánováno tak, aby dodávka vody do města nebyla ohrožena. Jde o jednu z největších investičních akcí našeho města v letošním roce, vysoutěžena byla ve výši 24 milionů Kč.