608 436 941

Tříkrálová sbírka

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 27. února 2022 | 8x

A také po roční pauze jsem měla opět možnost pozvat na malé občerstvení velké i malé koledníky z Tříkrálové sbírky. Velké poděkování patří jim, jejich rodičům, všem, kteří se sbírky účastnili, a především paní Petře Malíkové, která se nově pořádání sbírky ujala. V letošním roce se vybralo rekordních 90 325 Kč, které pomohou i v našem regionu.