608 436 941

Vodné, stočné

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 28. prosince 2021 | 26x

I v letošním roce zastupitelstvo města schvalovalo výši vodného a stočného na příští rok.

V minulých letech cenu vodného a stočného zvyšovala hlavně výše nájemného, což je částka, kterou odvádí provozovatel (tzn. firma ČEVAK) městu. Tato výše je kontrolována státem, měla by krýt obnovu vodohospodářského majetku. Stát na tuto obnovu neposkytuje žádné dotace, tak jako tomu bylo v minulosti - města by na ni měla vybrat od obyvatel prostřednictvím právě vodného a stočného. Myslím si, že toto není spravedlivá cesta. Města jsou na tom velmi rozdílně, mnohá odkládají opravy komunikací, protože opravy sítí pod komunikacemi jsou významně finančně náročnější než oprava komunikace samotné. Toto se bohužel týká i nás. Pro názornost uvedu několik čísel. Z vybraného vodného a stočného bude v roce 2022 do rozpočtu města jako nájemné odvedeno necelých 3,8 milionu Kč. Do povinného fondu na obnovu vodohospodářského majetku (výpočet je dán státem) musíme odvést 5,12 milionu Kč. Pokud bychom chtěli odvést celou tuto povinnou částku pouze z nájemného, znamenalo by to skokové navýšení ceny vodného i stočného pro všechny obyvatele. Tomu se chceme vyhnout, máme proto schválený plán postupného navyšování, který dodržujeme.

Bohužel nesrovnatelně vyšší jsou ale výdaje, které nás čekají nebo které již byly provedeny. Oprava vodovodní a kanalizační sítě v rekonstruované části Trocnovské ulice vyšla na 9,5 milionu Kč, oprava těchto sítí v havarijním stavu v části náměstí stála další 3 miliony Kč. Na letošní rok je naplánovaná oprava úpravny vody v Otěvěku. O jejím špatném stavu víme již několik let. Bohužel musel být několikrát přepracován projekt – kvůli akutním opravám se musela měnit i původně navržená technologie. Projekt sice předpokládal cenu ve výši 14 milionů Kč, ale v loňském roce byl vysoutěžen za 24,6 milionu Kč. Toto výrazné navýšení je dáno skokovým nárůstem cen technologií. Nechala jsem si prověřit, zda je skutečně stav úpravny vody tak špatný, že tato oprava nesnese odkladu. Bohužel soudní znalec potvrdil ještě horší stav, než jaký jsme předpokládali. Pokles cen nelze předpokládat – firmy garantují ceny jen po velmi omezenou dobu nebo od nabídek odstupují kvůli stále narůstajícím cenám materiálů. Nárůst inflace a cen energií také nedává naději k očekávání poklesu ceny. Do výběrového řízení na dodavatele rekonstrukce se přihlásily všechny české firmy, které jsou schopné potřebnou technologii dodat. Proto se zastupitelstvo města shodlo na tom, že tato rekonstrukce je nutná, a proto byla schválena v rozpočtu města.

Z těchto čísel je zřejmé, čeho se bude týkat rozpočet města na rok 2022, ale ještě k samotnému mírnému navýšení vodného a stočného.

Vodné bude navýšeno o 2,24 Kč/m³, přičemž více než polovina tohoto navýšení je způsobena navýšením ceny elektřiny. Stočné bude navýšeno o 1,64 Kč/m³, zde se navýšení ceny elektřiny promítlo ještě výrazněji. V přepočtu vychází navýšení za vodné a stočné o 145 Kč za rok na člověka (při tabulkové spotřebě 36 m³).