608 436 941

Žlutá třída

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pondělí 18. října 2021 | 15x

V posledních letech bylo problémem umístit do naší mateřské školy všechny děti z našeho města, které v tom daném roce dovršily věku tří let. V minulosti jsme neuspěli se získáním dotace na přístavbu dalšího patra na mateřské škole Beruška, hledali jsme proto sice jen částečné, ale za to rychlé a jednodušší řešení této situace. Ukázalo se, že v mateřské škole Beruška je možné ne zcela využité prostory přestavět na menší třídu pro ty nejmenší děti. Projekt na novou třídu zpracoval pan Ing. Zdeněk Fischer, ve výběrovém řízení na dodavatele stavby zvítězila firma JM Bau. Především díky jejímu jednateli panu Petru Vinklárkovi jsme úspěšně zvládli i problémy, které se během stavby ukázaly.

Celkové náklady na vybudování této třídy byly 1.178.144 Kč. Podařilo se nám získat dotaci prostřednictvím Místní akční skupiny Sdružení Růže ve výši 1.085.000 Kč.

Do této nové - žluté třídy je možné přijmout děti již od dvou let. Po všech komplikacích na stavbě bylo pro mě tou nejlepší odměnou pozvání do již zcela vybavené třídy. Potěšilo mě především to, jak si ti nejmenší pobyt ve školce užívají. Musela jsem obdivovat nasazení a trpělivost paní učitelek Mgr. Ivety Plchové a Petry Novákové.

Úsměvy a veselé výskání dětí při hře je tím nejlepším důkazem, že snaha nás všech nebyla marná. Velké poděkování tedy patří všem, kteří se na výstavbě nové třídy podíleli.