608 436 941

Rekonstrukce ulice Trocnovská a Žižkova náměstí

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: pondělí 18. října 2021 | 40x

Práce v prvním úseku Trocnovské ulice probíhají dokonce s předstihem. To znamená, že jsou dokončeny práce na kompletní výměně vodovodní i kanalizační sítě, včetně všech přípojek k domům. Začalo už i dláždění chodníků kamennými kostkami.

Obtíže ale zkomplikovaly situaci v rekonstruované části náměstí. Oproti projektu z roku 2018 se ukázalo, že je v havarijním stavu vodovodní i kanalizační síť. Bylo tedy nutné zajistit i jejich opravu, což je v dnešní době naprostého nedostatku stavebního materiálu obzvlášť obtížné. Nakonec se však materiál sehnat podařilo a díky pracovnímu nasazení firmy Bewstav nedojde k příliš velkému zdržení v této části stavby. Vysoutěžený termín dokončení celé stavby 18. prosince 2021 zatím ohrožen není.