608 436 941

Vaříme v nové jídelně!

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: sobota 25. září 2021 | 18x

Kompletní rekonstrukce jídelny základní školy byla bezesporu tou nejnákladnější stavbou za poslední roky. K rozhodnutí o její nutnosti jsme došli už asi před pěti lety, kdy jsme byli zástupci krajské hygienické stanice upozorněni na zásadní nedostatky, a to především v samotné kuchyni. Náprava některých závad byla provedena okamžitě, ale byly nutné i větší stavební změny, včetně toho, aby byla navýšena požadovaná kapacita kuchyně.

Rekonstrukce byla několikrát odložena, projekt byl přepracován tak, aby byl finančně méně nákladný a především byl návrh konzultován s kuchařkami, aby byla kuchyně i celé zázemí v souladu s jejich potřebami a zkušenostmi.

Při vypisování výběrového řízení byl stanoven co nejkratší čas realizace s tím, že se využije čas prázdnin a s novým školním rokem musí být školní jídelna otevřena.

Toto bylo napínavé skutečně až do posledního dne. Kdo jste v tomto roce stavěl, jistě mi dáte za pravdu, že jsou problémem nejen výrazně navýšené ceny, ale i obrovský nedostatek stavebního materiálu. Na takovéto stavbě vždy čekají nepříjemná překvapení, která nebylo možné podchytit v projektu, a jejichž řešení je opravdu složité, pokud se musí chybějící materiál složitě shánět.

Nakonec ale vše dobře dopadlo. Vysoutěžená částka 39,14 milionu Kč byla kvůli vícepracem navýšena o necelý milion korun, tedy na 40,13 milionu Kč. Vzhledem k problémům, které se na stavbě objevily, a vzhledem k současné situaci na stavebním trhu jde o nárůst minimální, a velký dík za to patří firmě Auböck, s.r.o., a všem, kteří se stavbě pravidelně věnovali.

Při financování této stavby nám pomohl i příspěvek Jihočeského kraje, který nám prostřednictví Krajského investičního fondu poskytl podporu ve výši 9 milionů Kč.

V budově zůstaly prakticky jen obvodové zdi a stropy. Byl zrušen bývalý byt školníka a využil se ke zvětšení prostor jídelny. Budova je zateplena, je vyměněna střecha, jsou zde nová okna, nová sociální zařízení, opravovaly se i podlahy. Díky úpravám jsou daleko lépe využitelné velké sklepní prostory. Doplnila se i v minulosti zcela nefunkční vzduchotechnika. Nové jsou také všechny rozvody. Pro odstranění námahy je zde i osobní výtah. Nejzásadnější změnou je ale zařízení samotné kuchyně. Ta je vybavena nejnovějšími zařízeními. Místo lednic jsou zde samostatné chladící místnosti. Podařilo se i v rámci hygienických norem vše co nejpraktičtěji umístit.

Nezbývá nyní jen popřát, aby se paním kuchařkám v nové kuchyni dobře vařilo a aby všem v jídelně chutnalo!