608 436 941

Jaroslav Svěcený a Virtuosi Pragenses

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 29. srpna 2021 | 13x

Na rozdíl od Festivalu Karla Valdaufa nebyla tradice koncertů Jaroslava Svěceného v trhovosvinenském kostele Nanebevzetí Panny Marie přerušena ani v loňském roce. I když i pro tento koncert platilo, že jsme se museli v loňském i letošním roce vypořádávat s měnícími se proticovidovými opatřeními.

Snad i díky ochraně Trhovosvinenské madony vše dobře dopadlo i v letošním roce a zcela zaplněný kostel ocenil výkon jak houslového virtuosa Jaroslava Svěceného, tak i komorního orchestru Virtuosi Pragenses. Zejména při poslechu nejznámějších houslových koncertů Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob si všichni uvědomovali, jak je jim tato hudba blízká a že ji vlastně dobře znají.

Foto: Jan Kypet Šmíd