608 436 941

Rekordní stavební sezóna

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: sobota 31. července 2021 | 75x

Abych ale dostála názvu této rubriky a opravdu napsala, co v mém diáři zabírá nejvíce času, jsou to v současné době kontrolní dny na stavbách. Na větších stavbách se konají pravidelně každý týden, u menších podle potřeby. Shodli jsme se na tom, že nikdo nepamatuje, že bychom v jednom roce realizovali tolik velkých staveb najednou.

Na konci června byla dokončena rekonstrukce budovy č.p. 92 na Žižkově náměstí (stará pošta). Příprava této rekonstrukce byla poměrně složitá, a to především proto, že město je spoluvlastníkem této nemovitosti společně s Českou spořitelnou a Komerční bankou. Poté, co Česká spořitelna svůj podíl prodala, byla situace ještě komplikovanější, ale nakonec byla nalezena dohoda. Nahrazena byla okna, vstupní dveře, prosklená vrata, byl ošetřen krov, opravena střecha, nová je fasáda na historické budově i na části, kterou užívá Česká spořitelna. V nejbližších dnech budou osazeny nové hodiny. Z celkové položky 4.034.111 Kč město hradilo částku ve výši 1.558.424 Kč, což odpovídá vlastnickému podílu města. Výběrové řízení vyhrála stavební firma Brož – Ledinský, s.r.o., byli jsme s jejich prací velmi spokojeni, a to nejen pro to, že nevznikly žádné vícenáklady a byla dodržena vysoutěžená částka.

Akce, u které čekáme jen na kolaudační rozhodnutí, je nová žlutá třída v Mateřské škole Beruška. Třída bude určená pro ty nejmenší, tzn. pro děti od dvou do tří let.

Letošní největší akce – rekonstrukce školní jídelny - se přes obtíže také blíží ke zdárnému konci. Celé staveniště se po dobu rekonstrukce podobalo mraveništi; firma zde musela nasadit mnoho lidí, práce probíhají souběžně jak v samotné jídelně, tak ve sklepích, na střeše i zvenku budovy. V samotné jídelně probíhají dokončovací práce, instaluje se kompletně nové vybavení kuchyně. Fasáda je na jedné straně již hotová. Musíme se ještě vypořádat se spodní vodou ve sklepích a bohužel máme velký problém s dlouhými dodacími lhůtami na nábytek do jídelny.

Rýsovat se začíná již také multifunkční hřiště – opravdu dobře vypadá osazená tribuna z monobloku.

O rekonstrukci první části Trocnovské ulice jsme již mluvili, práce pokračují dle harmonogramu. Po festivalu Karla Valdaufa je naplánováno i uzavření náměstí a i zde by měly být zahájeny práce na rekonstrukci silnice. Někdy se zlobíte, že jsou dny, kdy se na stavbě nepracuje, nebo se vám zdá, že by pracovníci měli pracovat víc atd. K tomu mohu říci jenom to, že to je záležitost čistě stavební firmy. Jsou práce, po kterých musí následovat technologická přestávka, po deštích je problém s hlubokými výkopy atd. Nicméně splnění vysoutěženého termínu je pro firmu závazné, a to, jak si práce rozvrhne, je pouze na ní.

Naopak na svém začátku je stavba nového vodovodu a kanalizace na Svatou Trojici. V těchto dnech byla stavba předána, probíhá zaměření trasy a samotné stavební práce by měly začít na konci srpna. Bohužel jsme museli velmi dlouho čekat na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a bez tohoto dokumentu jsme nemohli stavbu zahájit. Dokončena tedy bude až v příštím roce.