608 436 941

Petice – pergola na Velkém rybníce

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 26. června 2021 | 35x

Před koncem měsíce mi byla doručena Petice za realizaci pergoly v areálu koupaliště na Velkém rybníce.

Musím říct, že mě to velice překvapilo, protože petice se organizují, pokud se občané a nějaký subjekt neshodují v názoru na určitou věc.

Naše koalice se ve svém společném programu zavázala k tomu, že bude zatraktivňovat pobyt na veřejných prostranstvím, včetně prostoru u Velkého rybníka. Konkrétně zde je opravené hřiště a je možné si ve zdejším stánku půjčit síť atd. Jsou zde nové herní prvky, velké lavičky, sprcha i převlékárna. Považujeme tento prostor za velmi cenný a je důležité mít dobře rozvržené, co kam umístit.

V letošním roce jsme zkusili spolupráci s mladými architekty, kteří pro nás navrhli úpravu interiéru v kapli na hřbitově a také interiér KIC, které přestěhujeme do nové budovy radnice. Protože se nám spolupráce s nimi osvědčila, zadali jsme jim i návrh na venkovní ohniště a gril u Velkého rybníka. Zatím nemáme definitivní rozhodnutí, ale vypadá to, že na jejich realizaci získáme dotaci prostřednictvím MAS Sdružení Růže. Samotnou stavbu bychom chtěli realizovat příští jaro.

Prostor Velkého rybníka také považujeme za vhodný pro menší koncerty a máme v plánu využít terénní nerovnosti k vybudování malého „amfiteátru“.

Žijeme ale v době, kdy není jisté, co a pro kolik lidí bude možné organizovat, proto pro letošní rok dostaly přednost projekty pro menší počet lidí, pro rodiny atd.

Do příštího roku bychom ale chtěli mít i projekt na zmíněný malý amfiteátr a opět se pokusit na něj získat dotaci. Návrh budeme rádi konzultovat nejen s občany, ale i s kapelami, které by zde mohly vystupovat.

Zpevnění navržené plochy ničemu „nepřekáží“, pokusíme se ji uskutečnit ještě v letošním roce, ale nechceme nijak narušit pohodu těch, kteří sem chodí za odpočinkem či koupáním.

V každém případě děkuji všem, kteří připojili své podpisy, budou velkou podporou při prosazení zmíněného plánu do rozpočtu města.