608 436 941

Obec přátelská seniorům

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: 26. června 2021 | 26x

V loňském roce jsme zažili obrovskou radost z úspěchu v soutěžích Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům. Přestože jsme se do těchto soutěží přihlásili poprvé, odnesli jsme si 1. místo v soutěži Obec přátelská rodině a 2. místo v soutěži Obec přátelská seniorům.

Výherci 1. místa se následující rok nemohou do soutěže opět zapojit, proto jsme se letos přihlásili jen do soutěže Obec přátelská seniorům. Aktivity, které plánujeme, porotu zaujaly natolik, že jsme tentokrát získali 1. místo. K ocenění patří i částka 1,1 milionu Kč, která nám pomůže plánované aktivity naplnit.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se do přípravy podkladů pro soutěž zapojili, a stejně jako v loňském roce největší dík patří paní Mgr. Evě Farkové, která s celým nápadem přišla a také všechny podklady pro soutěž administrovala.

Jaké aktivity budou ze získané výhry podpořeny?

Získané finanční prostředky opět využijeme na doplnění venkovního mobiliáře – vyslyšíme tím nápady našich obyvatel. Bude zakoupeno posezení do prostoru Sídliště a ke kulturnímu domu a k Velkému rybníku umístíme herní sety Šachy a Člověče, nezlob se.

Nová naučná stezka Trhové Sviny zbožné a hříšné bude rozšířena i o zkrácené varianty a byla doplněna i o posezení s krásnými výhledy. Bude zpracována brožura a pracovní listy vztahující se k textům naučné stezky. Na stezce bude také možné sbírat otisky razítek a zapojit se do soutěže.

Velkou posilou našeho týmu je i paní Petra Malíková z nově vzniklého Centra komunitních aktivit. Z její iniciativy budou do CKA zakoupeny nové skříně na úschovu ergoterapeutických pomůcek a především počítače, které budou využity v kurzu počítačové gramotnosti pro seniory.

Za velice inspirativní považuji nápad především místních dam z Něchova. V parku na návsi chtějí mít komunitní zahradu. Společnou práci na zvelebení veřejného prostoru jim umožní nákup vyvýšených záhonů, laviček, sazenic trvalek a keřů.

V místní části Rankov a Todně je pro změnu aktivita především v rukou mužů. Chtějí své sportovní aktivity přizpůsobit přibývajícímu věku. Jejich snaha bude podpořena nákupem venkovních stolů na ping-pong.

Většina těchto aktivit ale není omezena jen na seniory, naopak smyslem je, aby se do nich zapojily i další generace a posilovala se mezigenerační komunikace a soudržnost.

Velmi se mi líbil nápad navázat na akci Rozsvítíme starý hřbitov. Na podzim zde za pomoci dětí a všech dalších zájemců nasázíme na místa hrobů cibuloviny (asi 5 200 cibulek, jako je počet našich obyvatel) a společně se budeme těšit na jaro, až vykvetou.

V loňském roce bylo vidět, že loutkové pohádky přilákaly nejen děti a jejich rodiče, ale velmi často i prarodiče. V letošním roce se tedy můžete těšit na 8 představení, např. na Divadlo Víti Marčíka, na kejklíře Vojtu, Divadlo potulného čajovníka a Divadlo Já to jsem.

Zajímavý týden nám začne 26. 7. Čeká nás pět večerů autorského čtení na různých místech našeho města. Díky Janu Štifterovi pro nás budou ze svých děl číst Jiří Hájíček, Alena Mornštajnová, Lukáš Boček, Petr Stančík i Jan Štifter.

Číst budou ale také babičky a dědečkové – doufáme, že situace nám umožní, aby mohli docházet do mateřské školy a tam číst nejen svým vnoučatům pohodlně usazení v pohádkovém křesle.

Mateřská škola také měla naplánovanou Oslavu Dne matek pro maminky i babičky, při které by byly pozvány do nové zahrady mateřské školy. V květnu nebylo možné tuto akci uskutečnit, ale doufáme, že na podzim se vydaří.

Do posilování vztahů mezi generacemi se zapojily i některé místní části. V Otěvěku aktivní skupina mladých maminek několikrát ročně připravuje program pro své seniorské sousedy. Ne vše se zatím mohlo uskutečnit, bude ale pro ně zakoupen venkovní párty stan, který poslouží např. při oslavě Dne seniorů a jistě i při dalších akcích v následujících letech.

V Čeřejově před několika lety obnovili tradiční čeřejovskou pouť. Mladší, kteří ji organizují i pro ty starší, by chtěli zajistit pohodlnější sezení právě pro své starší spoluobčany. Zároveň chtějí nově vyzdobit kapličku.

Celou řadu aktivit pro seniory připravilo také Centrum komunitních aktivit. Kromě zmíněného počítačového kurzu to budou i arteterapeutická odpoledne a vycházky s ergoterapeutem. Seniorky se také dozví, jak být krásná v každém věku.

Cvičení především pro seniorky organizuje také Rodinné centrum Trhováček.

I tentokrát se zapojí Domeček, který nabídne pracovní terapii v keramické dílně.

Nesoustředíme se ale jen na „domácí“ aktivity. Seniorům nabídneme výlety do přírody Novohradských hor i výlety po řopících a po stopách legionářů s doprovodem historika.

Na přání obyvatel Domu s pečovatelskou službou se v nové pergole u DPS sejdou s oblíbeným harmonikářem.

To, jak jsou pro nás cenné vzpomínky seniorů z našich místních částí, chceme dokázat tím, že jejich vzpomínky zaznamenáme v sérii knížek. První by měla vzniknout publikace z Todně.

Jak sami vidíte, čeká nás mnohé. Proto ještě jednou děkuji všem, kteří všechny tyto aktivity vymysleli a budou se podílet i na jejich realizaci.