608 436 941

Další úspěch v třídění odpadu

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 24. února 2019 | 138x

Z diáře starostky březen

Možná budete mít pocit, že tuto zprávu jste již četli. V prosincovém čísle Trhovosvinenských listů jsem vás informovala, že naše město bylo nejúspěšnější v množství odevzdaného elektroodpadu. Nyní vás mohu potěšit zprávou, že stejně úspěšní jsme byli i v soutěži Jihočeši třídí odpady a Jihočeský okresní odpadový přebor. Tyto soutěže vyhlašuje společnost EKO-KOM a Jihočeský kraj. Hodnotí se výtěžnost čtyř základních komodit pro třídění (papír, plast, sklo, kovy). Již v minulém roce se nám podařilo v této soutěži získat ocenění a nyní jsme byli odměněni i za výsledky roku 2018.

V soutěži Jihočeši třídí odpady jsou porovnávány výsledky obcí rozdělených do kategorií podle počtu obyvatel. V kategorii měst a obcí od 2 000 – 7 000 obyvatel Trhové Sviny zvítězily s velkým náskokem. Výtěžnost v jednotlivých kategoriích je přepočítána na bodové hodnocení. Naše město získalo celkem 529,5 bodu. Křemže, která obsadila druhé místo, získala 320 bodů. V této kategorii bylo hodnoceno celkem 38 obcí.

V letošním roce jsme poprvé uspěli i v soutěži Jihočeský okresní odpadový přebor, kde jsou mezi sebou porovnávány výsledky všech obcí v okrese bez ohledu na jejich velikost. Dokonce i v této soutěži jsme zvítězili, a to opět s velkým náskokem. V tomto hodnocení jsme získali 510 bodů, druhé Horní Kněžeklady 331 bodů.

Pokud vás zajímají podrobnější výsledky a podmínky soutěží, vše najdete na www.jihocesketrideni.cz .

Za vítězství v Jihočeši třídí odpady jsme získali odměnu 20 000 Kč, která bude opět využita pro podporu třídění. Stejně jako v minulém roce ji využijeme na pronájem kontejnerů určených pro třídění kovů, které velmi dobře fungují nejen ve městě, ale i v místních částech, a které také velmi přispěly k takto skvělému výsledku.

Veliké poděkování patří vám všem, kteří třídíte a doufám, že tento úspěch vás ve vašem úsilí podpoří a snad bude motivovat i ty ostatní.

Talent v MASce

Možná jste se již ve sdělovacích prostředcích i v našich listech dozvěděli o ocenění talentovaných dětí a mládeže v našem regionu. Chtěla bych i touto cestou poděkovat dámám v Místní akční skupině Sdružení Růže za zorganizování této akce, při které se taneční sál v Trhových Svinech naplnil nejen talentovanými dětmi, ale i jejich rodinami, trenéry atd. Byli jsme velmi potěšeni velkým zájmem o tuto akci i skvělou atmosférou při samotném předávání cen.

MAS SR zajišťuje administraci dotací a v tomto programovacím období je možné v našem regionu čerpat prostřednictvím MAS až 90 milionů Kč. Uspořádání této akce a její finanční zajištění bylo možné díky tomu, že ti, kteří získají dotaci, poskytují dar na činnost MAS SR. Díky dobrému hospodaření v MAS zbyly finanční prostředky, které jsme se rozhodli využít tímto způsobem. Vzhledem ke skvělé odezvě již nyní plánujeme další ročník, a tak, pokud víte o někom, kdo by si takovéto ocenění zasloužil, určitě nám dejte vědět.

Získaná dotace

I další dobrá zpráva souvisí s MAS SR. Jejím prostřednictvím jsme požádali o dotaci z programu IROP 1 Obslužnost silniční dopravy na projekt Bezpečnost dopravy ve Školní ulici. Díky nejvyššímu bodovému hodnocení žádosti jsme ve výboru MAS schválili dotaci ve výši 2 104 704 Kč. Po schválení na Ministerstvu pro místní rozvoj předpokládám, že by finanční prostředky mohly posílit rozpočet města ještě v tomto roce. Celá úprava Školní ulice bude ukončena nyní na jaře výsadbou nových stromů.