608 436 941

Tentokrát opravdu jen krátce

Autor: Mgr. V. Korčaková | Zveřejněno: neděle 23. května 2021 | 14x

Ne že bych měla v diáři málo záznamů (právě naopak), ale informovala bych vás především o stavbách, o jejichž zahájení jsem už v listech psala, nebo o tom, co se připravuje, ale zatím nemohu potvrdit konkrétní termíny apod. Nová třída v mateřské škole Beruška se dokončuje, práce na rekonstrukci školní jídelny, na multifunkčním hřišti i na opravě „staré pošty“ pokračují dle harmonogramu. U staveb, na které jsme získali dotace, čekáme na vyřízení administrativy ze strany poskytovatelů. Týká se to především výstavby vodovodu a kanalizace na Svatou Trojici a opravy fasády dalšího z domů na náměstí.

Jsem ráda, že se rada města shodla na tom, že úpravy důležitých prostor si zaslouží odborný pohled architektů. Máme zpracovaný návrh na nový interiér Kulturního a informačního centra, které přesouváme do nové budovy radnice. Společně připravujeme i úpravy interiéru kaple na hřbitově.

Připravujeme i nové žádosti o dotace do Místní akční skupiny Sdružení Růže. Na podkladech pro ně se podílela i většina osadních výborů – při jejich získání budeme moci opět zpříjemnit veřejná prostranství nejen ve městě samotném, ale i v místních částech.

V těchto dnech přišla velmi dobrá zpráva z Jihočeského kraje – v rámci Krajského investičního fondu jsme získali dotaci ve výši 9 milionů Kč na rekonstrukci školní jídelny. Úspěšní jsme byli i s dalšími žádostmi – u těch, které byly pokráceny, musí rozhodnout rada města, v jakém rozsahu je bude možné realizovat.

Také jsme se posunuli s rekonstrukcí první části Trocnovské ulice – na krajském úřadě byly otevřeny obálky z výběrového řízení na zhotovitele této stavby. Nyní probíhá jejich kontrola a poté i schvalování těchto nabídek – a to jak ze strany našeho města, tak i ze strany Jihočeského kraje. Po schválení a po uplynutí lhůt pro odvolání se s vítěznou firmou bezodkladně spojíme, abychom vás mohli informovat o harmonogramu prací a o omezeních, která budou s rekonstrukcí souviset.

Velkou úlevou při plnění povinného testování je otevření „testovacího okénka“ na poliklinice. Jsem ráda, že se nám podařilo domluvit se s firmou, která dvakrát týdně provádí odborné testování. Za ideální považuji i poliklinikou poskytnuté prostory – díky odběrům z okna nedochází ke kumulaci většího množství lidí uvnitř polikliniky. Testování využívají jak ti, kteří test potřebují do práce, tak i ti, kteří se jím prokazují u kadeřníka, na zahrádkách restaurací atd.