608 436 941

Kniha o Chlupaté vsi a životě na Stropnicku vyšla v srpnu

Autor: P. Vicková | Zveřejněno: pondělí 28. září 2020 | 194x

Přesně uprostřed letošního léta přišla na svět kniha trhovosvinenského autora a našeho redakčního kolegy Jiřího Čajana s názvem Pod Kraví horou. Autor ji věnuje místu a lidem, jež jsou úzce spjati s jeho dětstvím i dospíváním – Chlupaté Vsi (německy Rauhenschlag), která leží v údolí Bedřichovského potoka pod severním svahem Kraví hory v Novohradských horách.

Historie místa a popisy osudů zdejších obyvatel během let souvisejí s odlehlou polohou příhraniční vísky, silným náboženským založením místních lidí a minimální možností se uživit jinak než náročnou prací v zemědělství. Rozvoj i obyčejný život Chlupaté vsi, okolních vesnic i celého Stropnicka, byl násilně přerván po druhé světové válce. Německé obyvatelstvo, které bylo v roce 1946 až na pár výjimek prakticky celé odsunuto, nahradily v poválečných letech nejprve rodiny maďarských přistěhovalců, po nich pak přišla na pozvání prezidenta Beneše vlna rumunských Slováků, kteří ve zdevastovaných domech a neoraných polích našli nový domov. Paradoxem je, že když se jim podařilo na čas zakotvit, někteří z nich museli svá stavení a pole opět opustit, aby uvolnili prostor pro vznikající železnou oponu.

Jiří Čajan sám pochází přímo z Chlupaté Vsi, měl zde předky z obou stran – od otce i matky. Jeho rodiče se oba narodili v rumunské Gemelčičce, ale jako děti se neznali. Když jejich rodiny přišly do Československa, usadily se právě pod Kraví horou.

Autor sám říká: „Napsal jsem tuto knížku, jelikož mám provinilý pocit, že jsem zůstal kraji, kde jsem vyrůstal, něco dlužen, že jsem z něj tenkrát odešel narychlo a bez rozloučení, i když zrovna ne daleko.“

Práce na knize mu trvala s přestávkami zhruba šest let a jeho znalost prostředí, mimořádná poctivost při hledání ve starých kronikách a archivech, při zapisování vzpomínek pamětníků a hledání pramenů je na ní skutečně znát. I pro čtenáře, kteří přímo neholdují literatuře faktu, se v knize objeví někdy až neuvěřitelné příběhy, osudy a souvislosti, které nutí k zamyšlení. Kniha ukazuje tvrdý život, často bezohledně řízený politickým rozhodnutím shora, letitou snahu zničit i to nejzákladnější, co člověk má. Podupání víry i sousedské sounáležitosti a na druhé straně nezlomnost, houževnatost, pracovitost i radost, díky níž lidé v Novohradských horách dokázali přežít a být i ve skromných podmínkách šťastni.

První vydání Pod Kraví horou je již rozebráno, ale Jiří Čajan v současné době uvažuje o dotisku.

V případě zájmu o knihu se prosím ptejte v KIC Trhové Sviny.

Čajan, Jiří: Pod Kraví horou Vydal poweprint Praha, první vydání, 2020. Na slovníku spolupracovali Štefan Čajan, rodina Čajanova a Zifčákova, německé překlady Ota Bedlán, Jan Mareš, grafická spolupráce Jiří Čajan ml.