608 436 941

Otázky svatováclavského kvízu 2022

Autor: | Zveřejněno: 29. září 2022 | 53x

HAMERNICKÁ ČÁST

1. Kde se nacházela až do roku 2007 Kuldanova kaplička z roku 1846, stojící dnes v areálu Buškova hamru?

A) v lese Stupa u Trajerů mlýna

B) pod jednotou V Říčkách

C) na Červeném vršku

2. Při cestě z Trhových Svinů k Buškovu hamru stávala jednota:

A) Na Slavíkovci

B) U Kroupů

C) Šaršanova Jednota

3. Jak se na hamru říkalo kamennému prostoru, ve kterém jsou uložena vodní kola?

A) stropnice

B) sklepnice

C) lednice

4. Kterým z uvedených slov se dříve běžně označovalo volno po práci nebo také konec pracovní doby?

A) fírunk

B) fajrum

C) frajhajt

5.Na vzniku filmu Poslední hamry a hamerníci z roku 1956 se významnou měrou podílel trhovosvinenský zubař a národopisec:

Karel Hlubuček

SVINENSKÁ ČÁST

6. V názvech blízkých vesnic se projevovalo místní nářečí. V okolí Trhových Svinů bychom však marně hledali:

A) Elniště

B) Kondrac

C) Měchov

7. Který z uvedených rodů proslul v Trhových Svinech řezbářským řemeslem?

A) rod Česáků

B) rod Steinbauerů

C) rod Pilbauerů

8.Které z uvedených tvrzení o místních řemeslnících není pravdivé?

A) Heidingerovi z Kostelní ulice se zabývali tkalcovstvím

B) Ferdinand Jiskra byl významným trhovosvinenským provazníkem

C) Jan Valdauf z Branky se zabýval kloboučnictvím

9. Triangulační věže pro geometrické měření byly v roce 1933 umístěny na třech místech v blízkosti Trhových Svinů. Kde to bylo?

A) Dubíkov, Prelát, vodojem

B) Kojzrok, Svatá Trojice, vodojem

C) Červený vršek, Prelát, Pergál

10. Co bylo nalezeno v roce 1933 při hloubení nového řečiště Svinenského potoka v Trhových Svinech?

A) mince a drahé kovy

B) bronzové pruty

C) kosterní pozůstatky

11. Jak se lidově říká zalesněnému vrchu Dubíkov (Dubí) u Hrádku?

Háperk

12. historická budovy v Trhových Svinech byla v lednu 2013 zbourána?

Kolínů mlýn

13. Který trhovosvinenský rodák se oženil se zpěvačkou Zorkou Kohoutovou?

Karel Valdauf

14. Poznejte místo na obrázku.

Jiskrova provaznická dílna na rohu Husovy a Tovární ulice

15. Poznejte místo na obrázku.

dům Pašoláků na náměstí, Zikešovo holičství (dnešní spořitelna)

DOUDLEBSKÁ ČÁST

16. Pokud se na Doudlebsku podával kapr se sladkou omáčkou zahuštěnou perníkem, říkalo se mu:

A) kapr namodro

B) kapr načerno

C) kapr načerveno

17. Kde se běžně uplatnil vajdlink?

A) v kuchyni

B) při práci na poli

C) v seníku

18. Co se označovalo slovem dodržky?

A) dodržování tradic

B) drhání peří

B) vyřizování účtů

19. Jakým výrazem bylo v místním nářečí nahrazováno sloveso zpěčovat se (ve významu bránit se, vzpírat se)?

A) zpěčit se

B) zpíčit se

C) zpáčit se

20. Co znamenalo, když se o dívce řeklo, že je plícná?

A) je dušná, těžko se jí dýchá

B) je obézní

C) má pěkné poprsí

21. K uvedeným pojmům v místním nářečí doplňte jejich význam:

A) kosmatice – usmažený květ černého bezu

B) oukrop – polévka česnečka

C) šnuptýchl – kapesník

22) Určete, jak se daný předmět nazýval nebo k čemu sloužil.

masážní přístroj

23) Určete, jak se daný předmět nazýval nebo k čemu sloužil.

ruční strojek na zastřihávání vlasů nebo vousů

24) Určete, jak se daný předmět nazýval nebo k čemu sloužil.

napařovací hrnec

25) Určete jak se daný předmět nazýval nebo k čemu sloužil.

hříbek na štupování ponožek