608 436 941

Melodie pro pohodu babího léta

Autor: Miloš Schnierer | Zveřejněno: 16. srpna 2022 | 19x

Myslím, že po letošním horkém létě všichni uvítáme hřejivé barvité palety podzimní přírody. A s ní vítanou inspiraci pro začátek podzimní kulturní sezóny. Tu zahájíme v kulturním domě přehlídkou melodií populárního hudebního divadla, jak je úspěšně nabízelo uplynulé století. Je možno čerpat z nepřeberného bohatství. My jsme vybrali ty atraktivní, které, ač z lehkonohé múzy operet a populárních divadelních prken, umožňují v atraktivních písních a duetech uplatnit umění operního zpěvu. Tak aspoň hlavní autoři nabízeného koncertu Franz Lehár a Emmerich Kálmán dovedli cituplně naplnit svoje hlavní operety profesionálními požadavky náročnosti operního jeviště a přenést je do sféry ušlechtilé zábavy.

 A nezůstane pouze u toho. Španělské a italské serenády odedávna umožňují efektní vášnivý zpěv jižního temperamentu. Tak tomu bude i v našem pořadu. A abychom dopřáli zpěvákům oddech, zazní muzikálové melodie na klavíru, rovněž tak světově známý Varšavský koncert s emocionální melodií.

Po několikaleté pauze (a nejen kvůli covidu) uvítáme brněnské pěvecké koncertní duo „L + L“: sopranistku Lenku Cafourkovou a barytonistu Lukáše Hacka. Klavírem a průvodním slovem vás provede prof. PhDr Miloš Schnierer z brněnské Janáčkovy akademie múzických umění.

 Máte moje pozvání i za účinkující na středu 14. září v 19 hodin do kulturního domu.