608 436 941

Po více než roční odmlce proběhla přehlídka amatérských divadel

Autor: František Herbst | Zveřejněno: 23. září 2021 | 39x

Diváci mohli navštívit 6 představení.

První zářijový víkend se po roční vynucené pauze v Trhových Svinech konala Krajská postupová přehlídka venkovských souborů s postupem na Krakonošův divadelní podzim 2022.

Diváci zhlédli 6 představení, z nichž 2 čekala především na dětské diváky a stejně tak 2 přesahovala svou kvalitou běžný průměr.

Přehlídku zahájil v pátek odpoledne soubor Alta z Hluboké nad Vltavou s dobře známou pohádkou Alenka v říši divů, večer pak uvedl Ženský Amatérský Spolek ŽAS Homole autorskou hru Stanislavy Kočvarové Dokud se tančí... Komedie pojednává o tom, že to nejlepší, co se může člověku ve stáří přihodit, je zůstat mladý, ale ne vždy se to povede.

Sobotní program otevřel ochotnický soubor Divadelní klub z nedalekého Ostrolovského Újezdu. Divákům se představil s komedií z prostředí odtučňovací kliniky Viliama Klimáčka Nízkotučný život. Odpoledne mohli diváci vidět Divadelní spolek Rolnička Hořice na Šumavě s autorskou pohádkou Antonína Švece st. Nebojte se nic čarodějnic. Sobotní program pak uzavřel soubor Novoveský utopenec z Nové Vsi s jednoaktovou komedií Petra Tomšů zasazenou do jednacího sálu obecního zastupitelstva Zase ti tupitelé.

V neděli k nám zavítal ze vzdálené Libice nad Cidlinou Divadelní soubor Vojan se slavnou komedií Slaměný klobouk v úpravě Miroslava Horníčka a touto komedií celou přehlídku zakončil.

 A že se bylo na co dívat, o tom svědčí i řada ocenění, která odborná porota rozdala účinkujícím. Režisérská porota ve složení Rudolf Felzmann, René Vápeník a Jaromír Kejzlar nominovala k postupu na Národní divadelní přehlídku Krakonošův divadelní podzim do Vysokého nad Jizerou Ženský Amatérský Spolek - ŽAS Homole s hrou Dokud se tančí… a 1. doporučení k postupu obdržel Divadelní soubor Vojan Libice nad Cidlinou s komedií Slaměný Klobouk.

Závěrem bych rád poděkoval všem účinkujícím, divákům, porotcům a spolupracovníkům MěKS, kteří se podíleli na zdárném průběhu celé divadelní přehlídky. Poděkování také patří Jihočeskému kraji za finanční podporu z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury opatření č. II. PODPORA SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK.

Těšíme se opět na shledanou, příští rok v dubnu, na divadelní přehlídce.