608 436 941

Stihli jsme to

Autor: Za Myslivecký spolek Jan Špilauer | Zveřejněno: 28. prosince 2020 | 27x

Jak jsem již dříve zmiňoval, myslivci v roce 2020 kličkovali mezi covidem, jak se dalo, a tak se dostalo konečně na ocenění nejlepších sběračů lesních plodů, které děti každoročně sbírají myslivcům pro zimní přikrmování lesní zvěře. Když se v září otevřely školy, svitla nám naděje, ale ne na dlouho. Přesto děti svědomitě sbíraly žaludy a kaštany.

Když jsme v listopadu sečetli hmotnosti donesených plodů, nestačili jsme se divit, kolik jich v této nelehké době děti nasbíraly. Snad nejvíce jich letos přibylo z mateřských školek. Nyní hledáme vhodný termín pro exkurzi školek do daňčí obory. Nicméně motivace pro ty větší děti byla jasná a šlo tedy opět o tablet za první místo a knihy za donesených více jak 100 kg každému snaživci.

Oceněných bylo letos 5 žáků s celkovým počtem 1345 kg donesených plodů. Celkem děti ze školy donesly 1685 kg a z mateřských školek 1000 kg. Celkem se nám sešlo 2685 kg žaludů a kaštanů. Doufali jsme, že se nám podaří předat ceny dětem ještě do Vánoc a světe div se, stihli jsme to!

Nejdříve jsme museli vystihnout čas, kdy budou děti opět ve škole a pak vymyslet, jak jim ceny předat s ohledem na opatření, která jsou nyní na denním pořádku. Už nešlo zavolat si všechny děti do ředitelny, kde bychom jim poděkovali, předali ceny a udělali si společnou fotografii do myslivecké kroniky. Pan ředitel přišel s velice vstřícným řešením a osobně obešel se dvěma zástupci mysliveckého spolku jednotlivé třídy, kde se tito žáci učili, abychom si je během vyučování na okamžik zavolali za dveře třídy, kde jsme jednotlivě každému z nich poděkovali, předali cenu a udělali památeční fotografii. Bylo to jiné, než v předešlých letech, ale děti to vnímají trošičku jinak a jistě je potěšily věcné ceny.

Tablet a kniha za první místo za donesených 475 kg Mariánu Adamovi. Druhé místo kniha a poukázka na nákup elektroniky v hodnotě 500 Kč Pavlu Fanglbauerovi za 450 kg. Stejnou cenu dostal i bratr Jan Fanglbauer za třetí místo s 229 kg. Čtvrté a páté místo bylo oceněno knihami - Dominik Dvořák s 135 kg a Veronika Kříhová se 106 kg. Letos na nákup těchto cen z velké části přispěla firma GPN GmbH – ČR, za což jim velice děkujeme. Doufám, že ceny udělaly dětem radost těsně před Vánoci, neboť jim zbýval poslední den, než byly o dva dny dříve vyhlášeny prázdniny, které od ledna 2021 nahradí opět distanční výuka.

Každoročně se tohoto vyhlášení výsledků účastním s autorem této soutěže panem Stanislavem Němečkem a s potěšením mohu napsat, že jsme rádi, že soutěž má své stálé příznivce, první tři místa jsou opakovaně obsazována našimi věrnými, kteří mohou potvrdit, že každý z nich už má od myslivců svůj tablet a nepolevují v tom, aby to další rok opět nezkusili. Veliké díky všem, kdo nějaké žaludy, či kaštany donesli. Věřte, že to má smysl a my jsme rádi, že máme tu možnost poskytnout zvěři kvalitní přikrmování, které je vykoupeno dětskou pílí, dobrosrdečností a především dobrou výchovou, za kterou je třeba poděkovat rodičům a prarodičům, které tak děti vedou k lásce a porozumění přírodě.