608 436 941

Zapojení do projektů 2020/21

Autor: | Zveřejněno: čtvrtek 20. srpna 2020 | 19x

Školní příloha 2020

A. Projekty celostátní

1. Projekt „Jazykově vzdělanější“. 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních/ rozvojových aktivit.

Výše finanční podpory:

Celkové způsobilé výdaje: 1 648 928 Kč

Příspěvek Unie: 1 401 588,80 Kč 

Národní veřejné zdroje: 247 339,20 Kč

ZŠ Trhové Sviny: 1 648 928 Kč 

Časové určení: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 

Garantem projektu: Mgr. Jiří Pavel

2. Projekt „Finančně gramotná škola“

 Od minulého školního roku jsme držiteli stříbrného certifikátu Finančně gramotná škola.

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová 

B. Školní projekty

1. Projekt „Zachraň strom č. 22“ 

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

 Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské
 4. kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení:  říjen 2020

Garantem projektu: Mgr. Michal Stropek

2. Projekt „Halloweenská párty“

 Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence sociální a personální
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence pracovní
 4. kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení: říjen 2020

Garantem projektu: Mgr. Miroslava Pišingerová

3. Projekt Projekt „Jeliman“

Sbírka ve prospěch ZOO Dvorec; žáci a učitelé každoročně vyberou částku 6000,- Kč a sponzorují tím v uvedené ZOO lemura jménem Jeliman; žáci a učitelé se tak stávají adoptivními rodiči zvířete a od vedení ZOO Dvorec obdrží příslušný certifikát; projekt vzešel z podnětu členů školního parlamentu ve školním roce 2014/15. 

 Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské

V projektu se uplatňuje především:

 • osobnostní a sociální výchova
 • rozvoj vlastností jako je ochota pomáhat těm; zájem o zvířata, solidarita

Časové určení:

 • Sbírka proběhne v období na přelomu měsíce března/dubna

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová

4. Projekt „Zachraň strom č. 23“ květen 2021

Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční prostředky z projektu nakoupí.

 Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 1. kompetence komunikativní
 2. kompetence sociální a personální
 3. kompetence občanské
 4. kompetence pracovní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • environmentální výchova

Časové určení:  jaro 2021

Garantem projektu: Mgr. Michal Stropek

5. Projekt „Dětský den“

 Projekt začleňuje především tyto kompetence:

 • kompetence sociální a personální
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence pracovní
 • kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:

 • osobnostní a sociální výchova

Časové určení: Projekt se uskuteční v pátek 28. května 2021.

Garantem projektu: Vychovatelka Marie Petrová