608 436 941

Povinně volitelné  předměty

Autor: | Zveřejněno: čtvrtek 20. srpna 2020 | 35x

Školní příloha 2020

5. ročník 4 skupiny po jedné vyučovací hodině PÁ 3.hodina

83 ž - 4 skupiny ( á na 1.skup. - 21 ž )

Praktika z matematiky ( PMa) Kž 1 h

Seminář z přírodovědy (Sep) Vo 1 h 

Estetická výchova (EsV) Sch 1 h 

Sportovní hry(chlapci (SpH) Jd 1 

5. ročník 4. skupiny po jedné vyučovací hodině PO 3. hodina

83 ž - 4 skupiny ( á na 1.skup. - 21 ž )

Zdravý životní styl (ZŽs) Kž 1 h 

Praktika z českého jazyka (PČj) Vo 1 h 

Sportovní hry/dívky (SpD) Sch 1 h 

Dopravní výchova (DoV) Jd 1 h

6. ročník 4 skupiny po jedné vyučovací hodině PO 6. hodina

 80 ž - 4 skupiny ( á na 1. skup. - 20 ž ) 

Konverzace z anglického jazyka (KAj) To 1 h 

Sportovní výchova/dívky (SV) Há 1 h 

Cvičení z českého jazyka (CvČ) Sl 1 h 

Historický seminář (HiS) Jl 1 h 

7. ročník 3 skupiny po dvou vyučovacích hodinách PÁ 5. - 6. hodina

 57 ž - 3 skupiny ( á na 1. skup. - 19 ž ) 

5. hod.

Seminář z přírodopisu (SeP) Há 1 h 

1.pololetí Zdravý životní styl ( ZŽs) / 2. pololetí Kurz 1.pomoci (KPp) Kc 1 h 

Jazyková komunikace (JaK) To 1 h 

6. hod.

Společenskovědní seminář (SvS) Sl 1 h 

Informatika Dv (Inf) 1 h 

Sportovní výchova/chlapci (SV) Kc 1 h 

8. ročník 4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách ČT 7. a 8. hodina

76 ž - 4 skupiny ( á na 1. skup. - 19 ž ) 

7. hod.

Přírodovědný seminář (PřS) Jů 1 h 

Domácnost (Dom) Kc 1 h 

Seminář ze zeměpisu (SeZ) Hl 1 h 

Informatika Dv (Inf) 1 h 

8. hod.

Domácnost (Dom) Kc 1 h 

Seminář z dějepisu (SeD) Jl 1 h 

Sportovní výchova/chlapci (SV) St 1 h 

Literární seminář (LiS) Vc 1 h 

9. ročník 4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách ÚT 7. a 8. hodina

 75 ž - 4 skupiny ( á na 1.skup. - 19 ž )

7. hod.

Cvičení z matematiky (CvM) Tr 1 h 

Seminář z přírodopisu (SeP) Kc 1 h

Tvůrčí psaní (TvP) Jl 1 h 

1.pololetí Seminář z chemie (SCh) / 2.pololetí Přírodovědný fotoklub (PF) Jů 1 h 

8. hod.

Cvičení z českého jazyka (CvČ) Mk 1 h 

Sportovní výchova/chlapci (SV) St 1 h 

1.pololetí Seminář z chemie (SCh) / 2.pololetí Přírodovědný fotoklub (PF) Jů 1 h 

Informatika (Inf) Dv 1 h