608 436 941

Vzdělávací program (1.- 5. ročník)

Autor: | Zveřejněno: čtvrtek 20. srpna 2020 | 9x

Školní příloha 2020

Učební plán základní školy 1. - 9.ročník  
            
Vzdělávací program v 1. až 5.ročníku č.j. 200/2007 - Naše šance
            
1.stupeň 1.- 5.roč. 2020 - 21        
            
OblastiRUPŠVPPředmět   Ročník  z toho
 Min. čas.  1.2.3.4.5.1.- 5. disp.
 dotace         hodin
Jazyk a jazyková3341Český jazyk8766633  
komunikace  a literatura        
    - disponibilní122218 8
            
            
 99Cizí jazyk - Aj  3339  
            
Matematika a2023Matematika4444420  
jjejí aplikace           
    - disponibilní 111 3 3
            
Informační a11Informatika    11  
komunikační           
technologie           
            
Člověk a jeho1213Prvouka2232312  
svět   - disponibilní   1 1 1
            
            
Umění a kultura1214Hudební výchova111115  
   Výtvarná výchova122117  
    - disponibilní   112 2
            
Člověk a zdraví1010Tělesná výchova2222210  
            
Člověk a svět práce55Praktické činnosti111115  
            
            
            
Volitelné předměty  Vop1    11 1
            
(disponibilní čas.162         
dotace)           
            
            
   Vop2    11 1
            
            
         118  
 118118Týdenní hod. dotace 2022252526118 16
            
   Nepovinné předměty        
   (bez náboženství)