608 436 941

Myslivci nadělovali v předvánoční době

Autor: Jan Špilauer, MS Trhové Sviny | Zveřejněno: 2. ledna 2019 | 157x

Již šestým rokem po sobě Myslivecký spolek Trhové Sviny vyhlásil soutěž ve sběru lesních plodů určených pro lesní zvěř. Třetím rokem je v hlavní ceně tablet, který vždy získá ten, kdo našemu spolku odevzdá největší množství žaludů, nebo kaštanů. Děti už po letech dobře znají člena MS pana Stanislava Němečka, který vždy pravidelně od dětí přebírá donesené krmivo a zapisuje, kolik kdo přinesl.

Během měsíců září a říjen děti ze školy nashromáždily 3050 kg žaludů a kaštanů, z čehož 7 žáků doneslo nad 100 kg v celkové hmotnosti 2717 kg. Nezanedbatelnou měrou navrch přispěli i děti z mateřských škol, kterým za jejich spolupráci myslivci přispívají na mikulášskou nadílku formou drobného finančního příspěvku a zvou je na prohlídku zájmového chovu daňčí zvěře v nedalekém Třebíčku.

Všichni, kteří na stanovené místo u školy něco donesli, dostali drobnou sladkost a ti ocenění navíc i medaili a knihu s přírodní tématikou. Tablet letos s velkým náskokem vyhrál Marián Adam z 2. A, který donesl neuvěřitelných 1017 kg kaštanů. Z dvaceti zúčastněných žáků donesl tak celou jednu třetinu množství, za což si bezesporu tablet zasloužil. Přejeme mu, aby tablet dlouho a dobře sloužil tak, jak sloužit má a jistě i kniha s medailí k tabletu přinesla potěšení.

Budeme jako myslivecký spolek doufat, že se nám i nadále povede zorganizovat další soutěž a děti nám po ocenění nedají košem a budou nadále tímto podporovat přikrmování lesní zvěře. Předávání medailí, knih a tabletu proběhlo v před adventní době, v pátek 30. 11. 2018 v ředitelně Základní školy v Trhových Svinech za přítomnosti členů Mysliveckého spolku Trhové Sviny, Stanislava Němečka, Jana Špilauera, Jana Veselého a ředitele školy Jiřího Pavla, kterému bych také rád poděkoval za velmi kladný přístup k celé soutěži. Poděkování také patří i všem dětem, za to, že myslí na zvěř a jejich rodičům a prarodičům, kteří jim pomáhali a podporují je tak v dobré věci.