608 436 941

Závěr školního roku v MŠ

Autor: Kolektiv učitelek MŠ Čtyřlístek | Zveřejněno: pátek 26. června 2020 | 36x

Závěr školního roku si děti obou našich mateřských škol užily také vycházkami a výlety do blízkého okolí našeho města.

Navštívili jsme kostel ve Svaté Trojici, kde nám studentka Anežka Netušilová poutavě povyprávěla historii a zajímavosti tohoto kostela a krásně nám zahrála na varhany. Děti měly možnost si s doprovodem varhan zazpívat a pak si celý kostel i s jeho ambity prohlédly. Také se šly podívat na nedalekou kapličku s „léčivou“ vodou a v jejím okolí pozorovaly spoustu zvířátek z blízkého statku. Dokonce se na děti přišla podívat malá „Tkanička“ – ochočené divoké selátko.

Dětem se také líbil výlet do nedalekého lesa – Březského háje, kde formou „značené stezky“ s plněním úkolů poznávaly stromy, rostliny a učily se správně chovat v lese. Také si pochutnaly na červených lesních jahůdkách, borůvkách a hledaly houby. Nakonec je les ocenil – našly ukrytý poklad, jako odměnu za správné chování v lese.

Některé třídy se také šly podívat na nedaleký Buškův hamr. Děti se tak zábavným způsobem seznamují s místem a prostředím, ve kterém žijí a vytvářejí si k němu pozitivní vztah.