608 436 941

Pestrý školní rok 2019/2020 v naší mateřské škole

Autor: Kolektiv MŠ Trhové Sviny | Zveřejněno: 23. června 2020 | 49x

Ve školním roce 2019/ 2020 navštěvovalo Mateřskou školu Trhové Sviny 210 dětí.

V září jsme přivítali 59 nových dětiček.

Na všechny děti se těšilo po prázdninách 16 připravených a odpočatých paní učitelek, paní asistentka, chůva a 9 provozních zaměstnankyň.

V průběhu celého školního roku bylo předškolní vzdělávání obohacováno o celou řadu zajímavých aktivit pro děti, ale i rodiče a paní učitelky.

Září

Celé září bylo jako tradičně ve znamení zvykání si nových dětí na pro ně neznámé prostředí, paní učitelky a kamarády. Byla to náročná zkouška, jak zvládnout odloučení od maminek. Všechny děti ji nakonec zvládly.

Proto jsme mohli na konci září přivítat ve školce naše oblíbené divadélko LUK s pohádkou
O kůzlátkách.

Zahájili jsme celoroční spolupráci se základní uměleckou školou formou pravidelných návštěv s hudební tématikou. Tento projekt financuje Místní akční skupina Sdružení růže.

Ve workshopu s prof. MUDr. Milošem VELEMÍNSKÝM, CSc., dr.h.c. získali rodiče odpovědí na otázky o vývoji dětí.

Říjen

Zahrada MŠ Beruška „zkrásněla“ díky práci rodičů dětí a paní učitelek. Více než 40 rodičů se zúčastnilo podzimní brigády.

Paní učitelky s dětmi přivítaly podzim u Velkého rybníka opékáním buřtíků a zpěvem podzimních písniček.

Tradičně jsme se zúčastnili podzimního výlovu. Tentokrát jsme vyrazili na výlov rybníka Rožmberk.

Podzimní přírodu jsme pozorovali v areálu Žižkova rodiště v Trocnově.

Proběhla logopedická depistáž, kterou každoročně u předškoláků provádí paní logopedka ze Speciální pedagogické centrum v Týně nad Vltavou. Při návštěvě zjišťuje úroveň řečových dovedností nejstarších dětí a doporučuje rodičům možnosti pro rozvoj dětí v této oblasti.

Na základě výsledku depistáže jsme začali pracovat s dětmi v logopedických kroužcích ve všech třídách.

Předškoláci z MŠ Beruška zahájili plavecký výcvik v bazénu ZŠ Borovany.

Listopad

Zhlédli jsme divadlo Maxipes Fík a loutkové divadlo v kulturním domě.

V listopadu se konalo i tradiční školkové posvícení v sále kulturního domu s živou hudbou, tancem a hlavně s velkým množstvím koláčů.

Předškoláci zažili strašidelnou halloweenskou noc a spaní ve školce.

Připravovali jsme spolu s rodiči a zřizovatelem plánovat projekt na „novou“ zahradu MŠ Čtyřlístek.

Učili jsme se s programem Poznáváme zvířátka zaměřeným na kladný vztah dětí k přírodě.

Prosinec

Mikulášskou nadílku v sále kulturního domu nám pomáhali organizovat studenti gymnázia.

Zhlédli jsme divadelní představení Zimní pohádka.

Děti potěšily pásmem básniček, písní a tanečků babičky a dědečky v Domově pro seniory Chvalkov a v Domově s pečovatelskou službou v Trhových Svinech.

Navštívili jsme vánoční výstavu v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích a prohlédli si vánočně vyzdobené krajské město.

Do mateřské školy zavítal Ježíšek se spoustou dárků.

Pro rodiče jsme připravili vánoční besídky ve třídách a společně si užívali příjemnou atmosféru.

Vyvrcholením adventního období bylo setkání u vánočního stromečku na náměstí.

Leden

Na zahájení nového roku se vždy moc těšíme. Na Tři krále navštěvujeme kostel Nanebevzetí panny Marie. Můžeme si zblízka prohlédnout Ježíška a celý Betlém.

Paní učitelky zahájily kurz pedagogiky Franze Ketta, specializující se na kladné vztahy mezi dětmi.

Ze ZOO Dvorec nás navštívila zvířátka s programem „Máme rádi zvířátka“.

Zapojili jsme se díky ZŠ do projektu Děti do bruslí. Bruslit jezdili téměř všichni předškoláci z MŠ Beruška.

Předškoláci z MŠ Čtyřlístek zahájili plavecký kurz v bazénu v Českých Budějovicích.

Únor

Zadováděli jsme si ve Funparku Panda.

Pro rodiče a děti jsme zorganizovali setkání s pedagogy, kteří předvedli ukázkovou výuku podle pedagogiky Franze Ketta.

Na tradiční masopust nás pozvali kamarádi z MŠ Slavče.

Zatancovali jsme si v maskách na karnevalu v sále KD.

Etopedie byla tématem přednášky pro rodiče.

Březen

Pro rodiče předškoláků byla určena schůzka s paní učitelkou ze základní školy.

16.3.2020 všechny naše další plány překazila epidemiologická situace a uzavření mateřské školy.

Duben

V průběhu uzavření MŠ paní učitelky připravovaly nové pomůcky pro děti. Na příklad pomůcky na předmatematickou gramotnost, pomůcky pro pedagogiku Franze Ketta (vycházejí z informací získaných na vzdělávacích akcích).

Paní učitelky pracovaly v keramické dílně, vyráběly výzdobu MŠ. Dokončily rozpracované velikonoční výrobky, přáníčka a zasely dětem osení.

Založili jsme facebookovou skupinu naší MŠ, kam paní učitelky vkládaly rodičům náměty na aktivity rodičů s dětmi. Rodiče sem posílaly paní učitelkám fotografie dětí při domácích aktivitách.

Připravovaly jsme se na elektronický zápis do MŠ.

Aktualizován byl školní vzdělávací program.

Provozní zaměstnankyně dezinfikovaly MŠ a šily roušky pro děti.

Připravovali jsme spolu s dodavateli realizaci údržbových prací v MŠ.

Do zahrady MŠ Čtyřlístek jsme vysázeli téměř 30 nových stromů.

Květen

To už bylo ve školce konečně zase veselo. Postupně se sem vracely děti a užívaly si, že mohou opět být se svými kamarády a učitelkami. Najednou, i ty nejobyčejnější věci ve společnosti vrstevníků byly ty nejúžasnější.

Proběhl elektronický zápis do MŠ.

Červen

Děti slavily svůj svátek. Dováděly na skákacím hradu, plnily úkoly na zahradě mateřské školy a za to je čekala sladká odměna. Zazpívaly si za doprovodu kytary.

„Pokažené kouzlo“ byl název pohádky, která nebyla vůbec pokažená a zakončila Týden dětských radostí.

Vyšlápli jsme si do kostela na Svatou Trojici na varhanní koncert a malý piknik.

Do Březovského háje nás zavedla zábavná stezka.

S mateřskou školou se za přítomnosti paní starostky na radnici rozloučilo 59 předškoláků.

Celý rok probíhaly tvořivé dílničky pro rodiče a děti ve třídách MŠ a v keramické dílně.

Paní učitelky připravovaly s dětmi vystoupení k Vítání občánků.

V únoru proběhla v Mateřské škole Trhové Sviny pravidelná inspekční činnost České školní inspekce.

Inspekce hodnotila podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání.

Její výborný výsledek byl pro všechny zaměstnance školy velkým oceněním a motivací pro další práci.

Přejeme všem dětem krásné prázdniny a těšíme se na další společná dobrodružství.