608 436 941

Budova školy opět ožila

Autor: Mgr. Jiří Pavel, ředitel ZŠ Trhové Sviny | Zveřejněno: neděle 24. května 2020 | 52x

Jak jste jistě zaznamenali v médiích, po 2 měsících se žáci základní školy mohou vrátit do školy. Ale ne všichni. Nejprve nastoupili žáci 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky a o 2 týdny později se k nim přidaly i děti z 1. stupně. V obou případech se jedná o dobrovolný návrat do školních lavic. Znovuotevření základních škol předpokládá dodržení řady opatření - některá jsou přímo stanovena manuálem MŠMT, některá jsou pouze doporučena a záleží na každé ze škol, jak se s tím vším v praxi vypořádá. V ZŠ T. Sviny jsme se snažili vše vyřešit tak, abychom minimalizovali kontakt jednotlivých dětských skupin a hlavně jsme ke všemu přistupovali (a tak znělo i naše hlavní doporučení pro vyučující i provozní personál školy) se zdravým rozumem.

Vzdělávání žáků 9. ročníku připravujících se na přijímací zkoušky na střední školy

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. do 8.6. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky. Cílem je příprava na přijímací zkoušku. Docházka není povinná. I nadále bude probíhat domácí výuka.

V ZŠ Trhové Sviny probíhá vzdělávání žáků 9. ročníku vždy v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 11.40 hodin ( 2 vyučovací hodiny českého jazyka a 2 vyučovací hodiny matematiky). Vzdělávání bude ukončeno dnem konání jednotné přijímací zkoušky na SŠ.

K této výuce se přihlásilo celkem 22 žáků 9. ročníku.

Vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ

V souladu s usnesením vlády je od 25. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku pro účely výuky v prostorách školy. Vzdělávací aktivity se budou realizovat pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny z různých tříd a ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi. Složení skupin je neměnné  po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 15. 5. 2020. Docházka není povinná. I nadále bude probíhat domácí výuka.

V ZŠ Trhové Sviny probíhá vzdělávání žáků 1. - 5. ročníku každý pracovní den. Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části (od 8.00 do 11.40 hodin) je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části (od 11.40 do 16.00 hodin) je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny. Ranní družina není poskytována

Celkem nastoupilo 136 žáků ve 12 skupinách, 76 žáků se přihlásilo ke stravování ve školní jídelně.