608 436 941

Zápis žáků do prvního ročníku v ZŠ Trhové Sviny

Autor: Mgr. Jana Veselá, zástupce ředitele | Zveřejněno: pondělí 20. dubna 2020 | 39x

Letos probíhal zápis do prvního ročníku ve dnech 3. - 17. dubna. Byl zcela výjimečný. Vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášeným vládou ČR probíhal elektronicky bez přítomnosti dětí i rodičů. Rodiče přihlašovali své děti přes odkaz na webových stránkách naší školy. Vyplněnou žádost mohli zaslat do školy emailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou, poštou nebo vhodit do schránky v budově školy. Celkem jsme přijali 94 žádostí o zapsání. O odklad školní docházky pro své dítě požádalo 22 rodičů. V září tedy nastoupí 72 prvňáků. Budou otevřeny tři první třídy. Mrzí nás, že děti spolu se svými maminkami a tatínky přišly o svůj velký den. Doufáme tedy, že o to více si užijeme 1. září a další dny strávené ve školních lavicích. Prvňáčci, těšíme se na vás!