608 436 941

Zápis žáků

Autor: Mgr. Jiří Pavel, ředitel školy | Zveřejněno: 20. února 2020 | 29x

do 1. ročníku Základní školy Trhové Sviny

Ředitel Základní školy Trhové Sviny oznamuje, že zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2020/21 se koná v budově základní školy dne:

 3. dubna 2020 pátek od 13,00 hodin do 17,00 hodin

 4. dubna 2020 sobota od 9,00 hodin do 12,00 hodin

 Rodiče při zápisu předloží :

  • doklad o bydlišti (občanský průkaz )
  • osvědčení o státním občanství (pouze pro cizí státní příslušníky)
  • rodný list dítěte

- případně doklad o povolení odkladu školní docházky ve školním roce 2019/20

- v případě žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021 doporučení poradenského zařízení – PPP nebo SPC a dětského nebo odborného lékaře, popř. klinického psychologa

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET VĚKU DO 31. 8. 2020.

Děti, které měly povolený odklad školní docházky, se opět dostaví k zápisu.

Rodiče, jejichž dítě se narodilo v době od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015, nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit. Tyto děti lze na žádost rodičů předběžně zapsat, přijímány k návštěvě školy budou na základě odborných vyšetření.