608 436 941

Sběr papíru „Zachraň strom“

Autor: Mgr. Aleš Pospíchal | Zveřejněno: 18. listopadu 2019 | 68x

Vyhraje naše škola i letos?

V letošním školním roce 2019/2020, dne 9. října, proběhl již 21. sběr starého papíru – akce známá mezi žáky také pod názvem „Zachraň strom“.

Žáci, rodiče a prarodiče nosili starý papír k naší základní škole, abychom ho pak výhodně prodali a za získané peníze si koupili zajímavé věci, které zkvalitní výuku nebo vhodně doplní volný čas našich žáků.

Po vyhodnocení tohoto sběru jsme dospěli k závěru, že se nám podařilo shromáždit 28 241 kg starého papíru. To znamená, že jsme zachránili 377 stromů a získali 40 075 Kč. Náš projekt probíhal jako soutěž mezi třídami, jejichž umístění je vypočteno podle průměru hmotnosti papíru na žáka. Na prvních třech místech se tedy umístily tyto třídy: 1. místo: 2. C (průměr na žáka: 113 kg, celkem 18 žáků, celkem nasbírali: 2032,5 kg). 2. místo: 1. B (průměr na žáka: 70 kg, celkem 21 žáků, celkem nasbírali: 1470 kg) a na 3. místě: 6. B (průměr na žáka: 60,3 kg, celkem 28 žáků, celkem nasbírali: 1689,5 kg).

Důležité je připomenout, že cena za papír ve výkupu rok od roku klesá, a tudíž i finanční odměny trochu klesají. Nicméně s neutuchajícím zájmem z řad prarodičů, rodičů i dětí se nám přesto daří tento neduh překonat. Proto také i v loňském sběru, který probíhal ve školním roce 2018/2019 jsme v této soutěži mezi školami obsadili opět 1. místo a tedy jsme opět získali odměnu 10 000 Kč.

Vážíme si toho a děkujeme všem, kteří se našeho projektu zúčastnili.