608 436 941

1. stupeň ZŠ si užil svůj den

Autor: Marie Petrová, vychovatelka ŠD | Zveřejněno: neděle 16. června 2024 | 5x

Dne 31. 5. 2024 se na ZŠ Trhové Sviny uskutečnil dětský den. Ten pro děti 1. stupně uspořádala školní družina a její vychovatelky. Celé dopoledne bylo rozděleno do 4 částí. Jednalo se o sportovní disciplíny, které probíhaly na tržnici. V sále kulturního domu měl připravenou svou show pro děti klaun Hugo. Další zajímavý program se uskutečnil v prostorách ZŠ. Tam proběhly dva poučné programy s názornými ukázkami z oboru včelařství a myslivosti.

A nyní trochu podrobněji. Na tržnici bylo připraveno hned několik disciplín, na jejichž plnění dohlížely paní vychovatelky, kterým tímto děkuji. Ty hodnotily správnost a dodržování pravidel. Objevilo se zde například skákání v pytli, shazování kuželek míčkem zavěšeným v silonkách okolo pasu, hod na cíl, skládání sirek do krabičky (leváci pravou, praváci levou)- zde šlo o rychlost a zručnost, chůze dvojic s míčkem na čele a další různé legrácky. Všichni jsme se u soutěží velice nasmáli. A to byla pouze část zábavy.

Jak již bylo zmíněno, další program na děti čekal v sále KD. Zde byl připraven klaun Hugo se svou asistentkou, který svým vystoupením pobavil a roztančil celý sál. Předvedl různá kouzla, vyprávěl veselé příhody a některým dětem za odměnu rozdal bonbóny a balónky složené do různých tvarů (rybičky, meče..). Děti s klaunem spolupracovaly a představení se jim líbilo.

Zatímco některé děti sportovaly a další se bavily s klaunem, ve dvou třídách v ZŠ na děti čekali myslivci a včelaři. Ti pro děti měli připravené poučné povídání s názornými ukázkami. Ve třídách zavládlo ticho a klid a všichni s velkým zájmem poslouchali. Dětem se velmi líbilo, že si mohou některé věci prohlédnout, osahat a více se těmto věcem přiblížit. 

Domnívám se, že dětský den byl velice pestrý a děti si tento den opravdu užily. Závěrem bych chtěla velice poděkovat městu, které nám poskytlo prostor na tržnici pro plnění sportovních disciplín a městské policii, která dohlížela na bezpečnost. Dále děkuji p. J. Čajanovi, díky kterému nám bylo umožněno bezplatně využít sál KD pro klauna Huga. A velké díky patří také p. Mgr. J. Kocinovi, Ing. F. Kollarovi a JUDr J. Novákovi z mysliveckého spolku, a za včelařství p. S. Němečkovi a J. Síkorovi za jejich vstřícnost a ochotu dorazit za námi do ZŠ. Také samozřejmě nesmíme opomenout vedení ZŠ, které nám poskytlo finanční prostředky, které byly použity jak na vystoupení klauna Huga, tak na sladké odměny pro všechny třídy.

Ještě jednou všem velice děkuji - bez vás by dětský den nebyl tak bohatý jako byl. Závěrem všem přeji krásné a pohodové prázdniny.