608 436 941

Domov mládeže při SŠ Trhové Sviny pomáhá

Autor: Jana Bartyzalová, vychovatelka | Zveřejněno: úterý 13. listopadu 2018 | 213x

Sběr víček pro dobré účely.

Často slýchám „ta dnešní mládež...“, ale sama jsem se přesvědčila, že právě ta dnešní mládež má dobré srdce.

Když jsme přišli s návrhem sbírat víčka na našem domově mládeže, abychom mohli někomu pomoci, žáci nezaváhali a pilně sbírali. Dne 31. října 2018 jsme s velkou radostí předali 13 nasbíraných pytlů víček paní Svobodové z Byňova, která pečuje o svého syna. V krátkosti nám převyprávěla, jak její syn utrpěl úraz na kole při střetu s motocyklem a jak lékaři v nemocnici nedávali synovi žádnou naději. Dnes, ač upoután na invalidní vozík, nás přivítal mladý muž s úsměvem na tváři. Čeká ho ještě operace a mnoho rehabilitace. My doufáme, že jsme přispěli naším sběrem víček, které snad vykoupí v Českých Budějovicích, aby paní Svobodová mohla získat tolik potřebné finance.

Pro žáky to byl silný zážitek, ale hlavně motivace, jak pomoci druhým. Ve sběru víček budeme určitě pokračovat.

Děkujeme panu řediteli Ing. Kalenovi, že zapůjčil na odvoz pytlů školní autobus a velký dík též patří žákům, zaměstnancům školní restaurace Junior a všem, kteří se podíleli na sběru víček.