608 436 941

Máme se čím (a kým) chlubit

Autor: Karolína Vobořilová | Zveřejněno: 20. března 2024 | 9x

Vážení příznivci ZUŠ F. Pišingera,

V ZUŠ F. Pišingera v poslední době o úspěch nouze nebyla

na počátku kalendářního roku se žáci naší ZUŠ zúčastnili několika zajímavých událostí, o kterých bychom vás rádi informovali a připomněli, že mezi námi žije mnoho talentovaných dětí, které svými úspěchy přesahují hranice našeho regionu. Úspěchy v interpretačních i talentových soutěžích slaví akordeonisté, hráči na smyčcové nástroje i kytaristé. Naše aktivity jste mohli vidět i jinde než na diplomech a sociálních sítích! 

Mažoretky (pod vedením paní Kateřiny Hálové) vystoupily mimo jiné na Městském a Farním plese v Trhových Svinech i na Novohradské číši v Nových Hradech. V rámci předtančení na plesech jste mohli potkat i žákyně Tanečního oboru pod vedením paní učitelky Kadlecové. Proběhlo několik přehrávek, koncertů, společných vystoupení žáků z různých ZUŠ Jihočeského kraje nebo třeba dílny Literárně-dramatického oboru pro mateřské školy.

Dne 20. února 2024 se uskutečnilo v Českých Budějovicích předávání prestižních cen v anketě Talent Jihočeského kraje, která oceňuje žáky, kteří dosáhli výjimečných úspěchů na celostátní a mezinárodní úrovni. Z našich žáků byli odbornou porotou oceněni akordeonisté Štěpánka Čermáková (ze třídy p. uč. Aleše Parkana) a Jan Kai Marek (ze třídy p. uč. Jany Šulistové).

Jako každý rok i v letošním roce probíhá Soutěž základních uměleckých škol pořádaná Ústřední uměleckou radou ZUŠ. Naši žáci se okresních kol zúčastnili v oborech hra na kytaru, hra na klavír a hra na smyčcové nástroje. Soutěž v jednotlivých nástrojích probíhá ve čtyřletých cyklech.

Ve dnech 27 a 28. 2. 2024 se konalo Okresní kolo soutěže ve hře na kytaru v sólové i komorní hře. Naši žáci se umístili následovně.

Kategorie Hra na kytaru sólo:

 • 1. místo s postupem do krajského kola: Ema Králová (ze třídy p. uč. Iriny Hromkové)
 • 1. místo s postupem do krajského kola: Štěpán Benda (ze třídy p. uč. Kláry Ferenczi)
 • 3. místo: František Fiala (ze třídy p. uč. Iriny Hromkové)

Kategorie Komorní hra:

 • 1. místo s postupem do krajského kola: kytarové duo Nikola Rošková + Ema Králová (ze třídy p. uč. Iriny Hromkové)

Okresní kolo ve hře na klavír se konalo ve dnech 22. a 23. 3. 2024.

Výsledky kategorie sólový klavír:

 • 1. místo s postupem do krajského kola: Klímová Tereza (ze třídy p. uč. Menšíkové)
 • 1. místo s postupem do krajského kola: Le Petr Huy (ze třídy p. uč. Menšíkové)
 • 1. místo s postupem do krajského kola: Steinbauer Francis (ze třídy p. uč. Procházkové)
 • 2. místo: Kalenová Sofie (ze třídy p. uč. Procházkové)
 • 2. místo: Nováková Nikola (ze třídy p. uč. Procházkové)
 • 2. místo: Novotná Marie (ze třídy p. uč. Vrublové)
 • 2. místo: Petrovičová Ludmila (ze třídy p. uč. Šulistové)
 • 2. místo: Princ Filip (ze třídy p. uč. Šulistové)
 • 3. místo: Urbanová Berenika (ze třídy p. uč. Procházkové)
 • 3. místo: Motyčáková Stella (ze třídy p. uč. Procházkové)

Kategorie Hra v klavírním duu:

 • 2. místo: Duo – Mi-Fa (Michael Tröstl, František Kučera) - (ze třídy p. uč. Šulistové)

Dne 4. a 5. 3. 2024 se uskutečnilo Okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje.

Kategorie Hra na housle:

 • 1. místo s postupem do krajského kola: Roulová Jaroslava (ze třídy p. uč. Kučírkové)

Kategorie Hra na violoncello:

 • 1. místo s postupem do krajského kola: Procházková Anna (ze třídy p. uč. Hájkové)
 • 1. místo: Malíková Justýna (ze třídy p. uč. Hájkové)
 • 1. místo s postupem do krajského kola: Malík Ondřej (ze třídy p. uč. Hájkové)
 • 1. místo s postupem do krajského kola: Oesterreicher Julian (ze třídy p. uč. Hájkové)
 • 1. místo s postupem do krajského kola: Veselá Adéla (ze třídy p. uč. Hájkové)
 • 1. místo s postupem do krajského kola: Korbelová Ema (ze třídy p. uč. Kučerové)


Dne 28. 2. 2024 proběhl jedinečný projekt Jihočeské filharmonie ve spolupráci s Hudebním gymnáziem České Budějovice “Hrajeme společně”. V listopadu proběhl konkurz žáků na sólové vystoupení s Jihočeskou filharmonií. Naše žákyně Ema Korbelová (violoncello, třída Martiny Kučerové) se dostala do úzkého výběru z mnoha talentovaných žáků různých nástrojů z jihočeských základních uměleckých škol a mohla tak vystoupit s profesionálním orchestrem a provést 2. větu Koncertu c moll od J. Ch. E. Bacha.

Dne 1. 3. 2024 se naši akordeonisté zúčastnili Mezinárodní akordeonové soutěže komorních souborů ACCO Kroměříž 2024 s těmito výsledky.

 • zlaté pásmo: Akordeonové duo Bohumil Čermák a Štěpánka Mládková (ze třídy. p. uč. Parkana)
 • zlaté pásmo: Duo Con Brio – Tomáš Tuscher, Štěpán Troják (ze třídy p. uč. Šulistové)
 • stříbrné pásmo: Hedvika Balková, Matouš Veselý (ze třídy p. uč. Loudové)
 • stříbrné pásmo: KHF Trio TS – Eliška Kocábková, Matyáš Hokr a Štěpán Fuka (ze třídy p. uč. Štorové)

MAS Sdružení růže každoročně připravuje program na podporu a prezentaci talentovaných dětí v našem regionu. Slavnostní vyhlášení ankety Talent v MAS proběhlo ve čtvrtek 7. března 2024 v Kulturním domě Trhových Svinech. Naši žáci získali ocenění v umělecké kategorii:

 • Bohumil Čermák (ze třídy p. uč. Parkana)
 • Klára Jarkovská (ze třídy p. uč. Chalupové)
 • Markéta Smolíková (ze třídy p. uč. Vobořilové, Havlína)
 • Štěpán Troják (ze třídy p. uč. Parkana)
 • Tomáš Tuscher (ze třídy p. uč. Šulistové)
 • Duo Con brio – Tomáš Tuscher, Štěpán Troják (ze tříd p. uč. Parkana, Šulistové)
 • Duo Dal cuore – Štěpánka Čermáková, Jan Kai Marek (ze tříd p. uč. Parkana, Šulistové)
 • Trio Con corno – Hubert Smolík, Marcel Cibulka, Tereza Klímová (ze tříd p. uč. Hájkové, Menšíkové, Tauera)
 • Violoncellové duo – Ondřej Malík, Julian Oesterreicher (ze třídy p. uč. Hájkové)
 • Tereza Chalupová (ze třídy p. uč. Dagmar Chalupové)

Srdečně gratulujeme všem žákům i pedagogům k úspěchům. Držíme palce soutěžícím, kteří se brzy zúčastní krajských kol (kromě postoupivších z okresních kol soutěže ve hře na klavír, kytaru a smyčcové nástroje nás budou v krajských kolech reprezentovat i zástupci Výtvarného a Literárně-dramatického oboru) i těm, kteří se zúčastní nejrůznějších soutěží po celé České republice i v zahraničí. Velké poděkování si zaslouží i podporující rodiny, protože symbióza talentu, pedagogického vedení a rodinného zázemí je nesmírně důležitá pro dosažení dobrých výsledků v jakékoli umělecké činnosti.

Za ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny