608 436 941

Národní certifikáty kvality za eTwinningové projekty putovaly do Gymnázia v Trhových Svinech

Autor: Mgr. František Slípka | Zveřejněno: 22. října 2019 | 66x

Gymnázium v T. Svinech získalo dvě ocenění.

Aktivita eTwinning je určena učitelům a žákům všech typů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol ze všech členských států Evropské unie. Dalšími účastníky jsou Albánie, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Srbsko a Turecko. Do aktivity eTwinning Plus jsou zapojené také země sousedící s Evropou – Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, Moldávie, Ukrajina, Tunisko, Jordánsko a Libanon.

Program eTwinning byl zahájen v roce 2005 a od roku 2014 je nedílnou součástí Erasmu+, programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport. V říjnu 2019 bylo v jednotlivých projektech zaregistrováno téměř 720 000 učitelů ve více než 197 000 evropských školách. Čeští žáci a studenti nejčastěji komunikují v angličtině, slovenštině a němčině. Výjimkou však nejsou ani projekty vedené v polštině, francouzštině, španělštině nebo dokonce rumunštině. V České republice je aktuálně zapojeno 10 500 učitelů ze 4 000 škol.

Národní podpůrné středisko (National Support Service) každoročně uděluje učitelům a jejich žákům za uskutečnění vynikajících eTwinningových projektů Národní certifikát kvality, tzv. Quality Label. Potvrzují tím, že projekt dosáhl určité kvality na úrovni národní i celoevropské.

Počátkem září 2019 bylo Národním střediskem uděleno celkem 90 certifikátů kvality za projekty uskutečněné s českou účastí. Z tohoto počtu putovalo 6 certifikátů do škol a školek v jižních Čechách. Gymnázium v T. Svinech získalo dvě ocenění – jedno za projekt We Are Readers vedený v anglickém jazyce a druhé za německý projekt Mein und dein Leben. Certifikáty byly slavnostně předány 23. 9. 2019 v budově vysočanské radnice v Praze 9.

Studentům kvinty GTS, kteří se na obou oceněných projektech podíleli, a jejich učitelkám gratulujeme!