608 436 941

A může tam být taky ...?

Autor: Mgr. H. Halešová a Mgr. M. Dobrová, garanti ŠP | Zveřejněno: úterý 16. ledna 2024 | 9x

Místo třech teček v titulku lze doplnit celou řadu slov - altánek, skatepark, pohodlná lavička, workout, lezecká stěna... Právě takové návrhy si od členů Školního parlamentu ZŠ T. Sviny (zvolení zástupci všech 4. -9. tříd) ve středu 10. ledna 2024 vyslechla paní architektka Kristýna Šabatková z ateliéru CityUpgrate.

Tímto ateliérem, který připravuje studii parku moderních sportů v blízkém okolí školy, byl osloven náš ŠP již v polovině prosince 2023. S paní architektkou jsme se telefonicky domluvily, že žáci budou prostřednictvím ŠP vyzváni, aby formou celotřídního projektu zpracovali za svou třídu plánek, na němž zhmotní představu dané třídy o budoucí podobě prostoru v okolí dnešního Rákosníčkova hřiště.

Díky součinnosti vyučujících občanské a výtvarné výchovy (na 2. stupni) a spolupráci učitelek 1. stupně se většině 4. - 9. tříd podařilo dotvořit své architektonické návrhy ještě před vánočními prázdninami nebo v prvním lednovém týdnu, aby do 10.1. bylo vše hotovo.

Nevím, kdo byl ten den ze společného setkání více překvapen. Jestli paní architektka, na kterou čekala přímo halda čtvrtek a obrovských rolí s návrhy (putovaly pak do výše zmíněného ateliéru), nebo členové ŠP, kterým byly představeny úžasné herní i relaxační prvky všeho druhu a jejichž další a další nápady si paní Šabatková poctivě zaznamenávala. Debata, která očividně bavila obě strany, trvala více než hodinu a my všichni doufáme, že výsledek podoby parku bude v budoucnu opravdu podle představ těch, jimž je určen.

Text a foto