608 436 941

Posvícení v mateřské školce

Autor: Kolektiv učitelek MŠ | Zveřejněno: neděle 19. listopadu 2023 | 24x

To je zlaté posvícení… neslo se sálem kulturního domu v prvním listopadovém týdnu. To děti z mateřské školy slavily tento staročeský svátek. Pozvaly si k tomu svoje babičky a dědečky. Při této příležitosti si společně připomněli některá tradiční řemesla a s nimi spojené písničky, tanečky a soutěže, do kterých se s chutí všichni zapojili. Svatý Martin nás seznámil s legendou, která se o něm vypráví. K tanci i k poslechu hrála doprovodná kapela, za což jí patří veliké poděkování.

Slavnost se vydařila, účast a nasazení bylo náramné. Těšíme se za rok zase na shledanou!