608 436 941

Příběhy našich sousedů

Autor: Hana Jílková, učitelka | Zveřejněno: 15. listopadu 2023 | 4x

V květnu minulého školního roku se žáci ZŠ v Trhových Svinech zapojili do projektu Příběhy našich sousedů, probíhajícím pod patronátem nevládní organizace Post Bellum. Jedná se o projekt určený starším žákům základních škol, jehož cílem je prostřednictvím projektové výuky a s využitím vzpomínek pamětníků reflektovat historii 20. století.

Žáci naší školy se tak poprvé stali na několik měsíců dokumentaristy, kteří zpracovali životní příběh trhovosvinenské rodačky a pamětnice paní Jany Randové. Samostatně si paní Randovou vyhledali a oslovili ke spolupráci. Nejprve se s ní setkali ve škole, kdy za pomoci zvukové nahrávací techniky a předem připravených otázek zachytili její život a vzpomínky – od dětství až dosud. Rozhovor probíhal ve velmi milé atmosféře. Paní Randová jim ochotně odpovídala na všechny dotazy. K příběhu jejího života vytvořili také fotodokumentaci nashromážděním dobových i současných fotografií. Při natáčeném rozhovoru museli prokázat nejen svou dovednost navázat kontakt se starší osobou a empaticky s ní komunikovat a naslouchat jí, ale i spolupráci v týmu a schopnost nést i určitou zodpovědnost za výsledek.

Další krok v práci žáků představovala tvorba rozhlasového scénáře, kdy museli v několika bodech vybrat nejdůležitější okamžiky z více jak hodinového zvukového materiálu. Za tímto účelem navštívili Český rozhlas v Českých Budějovicích, kde za pomoci mistra zvuku vznikla nahrávka, jejíž část byla použita při závěrečné veřejné prezentaci.

Závěrečná prezentace se konala dne 31. října 2023 v Kulturním domě v Kaplici, kam přišli vedle žáků zúčastněných škol i jejich učitelé a ředitelé, starostové měst Kaplice, Trhové Sviny, Horní Stropnice, Nové Hrady a České Velenice. Úvodní slovo patřilo řediteli Paměti národa pro jižní Čechy, panu Tomáši Trantinovi.

Za reprezentaci školy poděkoval našim žákům (Ladslavu Zettlovi, Pavle Čajanové, Tomáši Kubovi, Josefu Zettlovi a Jakubu Nídrovi) starosta našeho města, pan David Štojdl, a odměnil je hodnotným poukazem na zakoupení knih. Věcnou odměnu obdrželi rovněž od ředitele školy, pana Jiřího Pavla.

Trochu žáky zamrzelo, že se snad jako jediní snažili dodržet pokyn pro časový limit vystoupení, a nemohli tak prezentovat více ze životního příběhu pamětnice. Pro naše žáky to byl pilotní projekt. Další plánované projekty tohoto cyklu se tak pro školu stávají výzvou…