608 436 941

Milí a vážení sousedé, přátelé školy, spoluobčané,

Autor: Mgr.  Naďa Korcová, ředitelka školy | Zveřejněno: středa 20. září 2023 | 35x

rádi bychom se s vámi v těchto slunečných podzimních dnech podělili o radost. A to hned několikanásobnou. Máme radost z toho, že naše škola prospívá, že k nám přichází stále víc žáků, jejichž rodiče hledají pro své děti klidné školní zázemí a individuální přístup. Letos kromě dětí, které k nám do vyšších ročníků přestoupily z okolních základních škol, nastoupilo i 11 prvňáčků. V této souvislosti bychom chtěli poděkovat Městu Trhové Sviny a jeho technickým službám za nezištnou spolupráci při zřizování nové třídy, stěhování těžkého nábytku, odvozu vyřazeného vybavení a další výpomoc. Velice si toho vážíme.

Velkou radost máme také z prvního ročníku zahradní slavnosti. Na školní zahradě proběhla v červnu a byla důstojnou oslavou zakončení školního roku, neformálním setkáním s rodiči našich žáků i se zájemci z řad veřejnosti. Zde chceme poděkovat všem, kdo se podíleli na její příjemné atmosféře – žákům, pracovníkům školy i návštěvníkům. Náš velký a speciální dík patří těm, kteří nás sponzorsky podpořili, ať už finančně nebo tím, že na místě zdarma nabídli své dovednosti. Jmenovitě děkujeme panu Tomáši Cibulkovi (DJ Cíba), který nás na vlně hudby pronesl celým odpoledním programem. Slečně Natalii Černochové za organizaci výtvarných dílen pro děti i dospělé. Paní Kláru Bílkovou obklopily hlavně menší děti a ona je trpělivě kresbou na obličej proměňovala v motýly, tygry, květiny i fantaskní tvory. Hojně využitý skákací hrad laskavě zapůjčila firma GPN GmbH, odštěpný závod Trhové Sviny. Velkému zájmu se těšilo stanoviště canisterapie. S terapeutickými pejsky nás navštívil pan Martin Hamberger. Ti, kdo chtěli klid, mohli usednout do stínu velkého zahradního stanu zapůjčeného panem Tomášem Frídem na lavičky poskytnuté Městem Trhové Sviny a občerstvit se dobrotami, které připravili žáci a zaměstnanci školy.

Na začátku září jsme školní rok zahájili seznamovacím výjezdem do Areálu lesních her v Prachaticích. Z areálu jsme pokračovali do historického jádra města, které je od roku 1981 městskou památkovou rezervací. Výletů, jako je tento, uskutečníme za školní rok několik. Velký dík patří panu Jaroslavu Jelenovi, který nás obětavě, trpělivě a částečně sponzorsky vozí a doprovází na místa bližší i vzdálenější.

Dále chceme poděkovat našim milým a váženým sponzorům, bez jejichž vstřícnosti bychom celoročně dětem nemohli nabídnout tak bohatý program a tolik zážitků. Jejich pomoc pomáhá stírat sociální rozdíly a všem dětem umožní navštívit místa a zažít věci, které by pro ně jinak byly těžko dosažitelné. Vážíme si toho, že i v dnešní nelehké době jsou mezi námi stále lidé, kteří mají srdce na pravém místě a chtějí plnit dětské sny a vykouzlit úsměv na jejich tvářích. Jsou to: ČEZ, a. s. Praha; ROADPROJEKT spol. s.r.o. Jánské Lázně; LESY OBCÍ TRHOVÉ SVINY A BESEDNICE s.r.o.; F. FRANTÁL s.r.o. České Budějovice; AUTOSERVIS Z. BAMBULE, Štěpánovice; STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO České Budějovice; GRüNWALDOVA ŠKOLA České Budějovice; MEDISIZE CZ, s.r.o., Trhové Sviny, MANŽELÉ KISELICOVI, České Budějovice; NEMA DŘEVOSTAVBY s.r.o., Olešnice; GPN GmbH, Organizační složka ČR, odštěpný závod Trhové Sviny.

Všem žákům a zaměstnancům přeji hodně zdraví a radostí v novém školním roce a těšíme se na setkání s vámi na našem již tradičním Vánočním jarmarku.

 Za MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny