608 436 941

Pozvání na zahradní slavnost

Autor: Naďa Korcová a zaměstnanci školy | Zveřejněno: 22. května 2023 | 5x

MŠ, ZŠ a PrŠ Trhové Sviny

Vážení a milí spoluobčané, přátelé školy, absolventi, sousedé,

rádi bychom vás všechny pozvali na naši sousedskou ZAHRADNÍ SLAVNOST a DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Ve čtvrtek 22. června se sejdeme na školní zahradě. Připraven je program pro děti i dospělé – hudba, terapeutický poník a pejsci, opékání buřtů, malování na obličej, hry a soutěže, posezení s čajem, kávou a koláči, workshop Výtvarné tvoření s Natalií. Součástí akce bude i „mini trh“ s výrobky z naší školy – svíčkami, pampeliškovým medem, bezinkovým sirupem, dýňovým chutney a dalšími milými drobnostmi. V průběhu akce bude možnost si také prohlédnout školu a získat veškeré potřebné informace (jak to u nás chodí). Akce bude probíhat od 14.00 do 17.30. Zahradní slavnost pořádáme tento rok poprvé a moc si přejeme, aby se stala tradiční akcí, stejně jako náš každoroční vánoční jarmark.

Chceme též vřele a srdečně poděkovat našemu váženému novému sponzoru, firmě MEDISIZE, s. r. o., Trhové Sviny. Z daru jsme dětem zaplatili autobus na školní výlet do resortu Březová, kde se zúčastníme dvou outdoorových programů. Právě tento druh středisek naši žáci milují a pobyt v nich je pro ně největší odměnou. Z darovaných peněz jsme také zakoupili dvě chodítka pro naše žáky a odměny na školní Dětský den. Jsme velmi vděční za vstřícnost a vzácný lidský přístup.

A na závěr bychom se s vámi rádi podělili o radost a zážitky z druhého pololetí školního roku 2022/2023. Zažili jsme toho mnoho: exkurzi do královského města Písku a interaktivní galerie Sladovna, program o tajném životě netopýrů, výlet „za odměnu“ na film Avatar 2, výlet za vojenskou historií do Dačic a Slavonic, čarodějnický rej, celonárodní akci Noc s Andersenem, filmový festival Jeden svět, návštěvu čistírny odpadních vod Trhové Sviny, zapojení do projektu „Ukliďme Česko“, první ročník recitační soutěže a znovuobnovenou spolupráci s Hafíkem (canisterapie). A na závěr roku nás kromě „velkého“ školního výletu čeká ještě školní dětský den a Dětský den s Armádou ČR. Na tomto místě bychom rádi znovu poděkovali našim milým sponzorům, protože bez nich by toho naše děti nemohly zažít tolik.

Všem přejeme krásnou zaslouženou dovolenou, dětem hezké prázdniny a těšíme se na setkání na zahradní slavnosti.