608 436 941

Bylo nám do zpěvu

Autor: Luboš Procházka, ředitel školy | Zveřejněno: 24. dubna 2023 | 29x

Ve středu 22. března 2023 hostila Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Trhové Sviny krajské kolo soutěže pěveckých sborů základních uměleckých škol České republiky za Jihočeský kraj.

Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je zapsaný spolek Umělecká rada ZUŠ České republiky. Konání příslušného kola soutěže právě v Trhových Svinech podmínily konkrétní možnosti místních kulturních zařízení a dlouholetá sborová činnost žáků naší ZUŠ. Působení pěveckých sborů náleží v naší škole již po léta k významné a žákovsky početně zastoupené aktivitě, i díky jejíž soustavně kvalitně a koncepčně pojaté činnosti se ZUŠ mezi ostatními v kraji těší dobré pověsti a zvučnému jménu. Trhové Sviny jsou také díky prostorám zdejšího kulturního domu ( konkrétnímu počtu prostor, jejich struktuře a dispozici pro pořádání podobné aktivity) velmi příhodné. Situaci vhodného zázemí k tomu umocňuje a podporuje možnost využití zázemí odborného organizačně – technického profesionálního týmu MěKS Trhové Sviny, disponujícího značnými zkušenostmi i s dětskou uměleckou ansámblovou a jevištní tvorbou, se znalostí specifik, nároků a potřeb pro optimální zajištění plánování a průběhu aktivity samé.

V rámci soutěžního dne jsme přivítali 15 pěveckých sborů z různých koutů Jihočeského kraje (např. Milevsko, Nová Včelnice, Strakonice, Český Krumlov) s celkem 431 sboristy. Pěvecké sbory se spolu utkaly v soutěži rozdělené podle velikosti sborů (do 21 členů včetně a nad 21 členů) a dále také podle rozpětí věkových průměrů jednotlivých členů sborů. V soutěžní přehlídce měla nejen veřejnost možnost se seznámit s aktuální uměleckou produkcí již proslulých etablovaných dětských pěveckých sborů (např. Medvíďata ze ZUŠ v Českém Krumlově, Canzonetta ze ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, České Budějovice, Fere Angeli ze ZUŠ ze Strakonic), ale i s produkcí dětských sborů, které se svou činností započaly před nedávnou dobou. Roli odborných hodnotitelů obstarala porota složená ze zkušených sbormistrů pražských dětských pěveckých sborů a odborných pracovníků Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu (NIPOS). V porotě přijali tak účast vedle zkušených sbormistrů i odborníci sledující vývoj aktuálních trendů dětského uměleckého sborového zpěvu. Do poroty přijali pozvání: Zdena Součková, Jan Pirner, Michaela Králová, Barbora Hanslianová a Jan Kyjovský.

V úloze pořadatele jsme především usilovali, abychom připravili pro potenciální účastníky inspirativní a poutavý den vyhrazený pro možnosti vzájemného uměleckého sdílení, protože to považujeme za jeden z největších přínosů obdobných dětských soutěžních podniků. Zároveň jsme si dali za cíl udržet co největší dostupnost, nevybírat soutěžní poplatky, umožnit přispět dětem na nákladnou autobusovou dopravu do Trhových Svin a zajistit pro naše účastníky alespoň symbolické, ale hezké ceny. Toho by nebylo nikdy dosaženo, kdyby nám nebylo pomoženo od těch, kteří též viděli v našem počínání smysl a situace jim umožnila nám finančními, věcnými dary nebo i organizační výpomocí přispět. Našimi partnery a podporovateli byli: Jihočeský hraj, Město Trhové Sviny, Mikroregion Sdružení Růže, Jednota, spotřební družstvo České Budějovice – síť supermarketů Terno, Tomášek MVT s.r.o., Stavitelství Beneš s.r.o., Kavárna a cukrárna Kousek, Doppler CZ spol. s.r.o., paní Marie Pešková, paní Blanka Janová, pan Josef Plch, Pekárna Srnín s.r.o., ASB Grünland, spol. s.r.o., Silhouette Czechia s.r.o., Bagetárna Šmak. Obrovské poděkování pak směřuji především těm, bez jejichž osobního nasazení ve prospěch soutěžního podniku by celá akce nebyla vůbec myslitelná – p. Daniel Bárta v roli zdravotního dozoru, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci naší ZUŠ, zaměstnanci MěKS Trhové Sviny.

Ohlasy, kterých se pořadateli od účastníků dostalo, byly veskrze kladné. Uspořádali jsme setkání, při němž se nejen sbormistři a sboristé vzájemně inspirovali, ale také poučili. Po jednotlivých soutěžních blocích byly uspořádány rozborové semináře s porotou, kde si zúčastnění vyměňovali odborné názory, zkušenosti a stanoviska. Veřejnost měla možnost po celý den slyšet v divadelním sále kulturního domu kvalitní sborové výkony. Oba sbory naší základní umělecké školy skvěle reprezentovaly nejen svoji ZUŠ, ale i město Trhové Sviny. Starší sbor Zvony dosáhl stříbrného pásma, mladší Zvonečci pak dokonce zlatého pásma. Jsem pevně přesvědčen, že jsme všichni spolu připravili důstojný svátek dětské kreativní kvalitní umělecké činnosti a tímto „střípkem do mozaiky“ též přispěli k věhlasu dobrého jména našeho města v oblasti kultury a vzdělávání.

Všem veliké díky za všechnu pomoc a podporu, která, domnívám se, přinesla své „ovoce.“