608 436 941

Ani letos jsme v mateřské škole o prázdninách nezaháleli

Autor: Kolektiv učitelek Mateřské školy Trhové Sviny | Zveřejněno: neděle 25. srpna 2019 | 132x

Úpravy v obou MŠ během léta

1.7. u nás ve školce prázdniny nezačínají. Právě naopak.

Začíná dvouměsíční maraton, do kterého se zapojují všichni zaměstnanci a partneři školy. Nastává období obav: „Abychom to všechno stihli.“ Plánů máme vždy hodně a času málo. Opravujeme a vylepšujeme. Chceme, aby ta naše školka byla po prázdninách zase krásnější.

A zatím se nám to daří. Prostředí školy se postupně stává estetičtější, praktičtější a modernější. A také přitažlivější pro všechny děti. Z prostředků získaných dotacemi nakupujeme více nových pomůcek a hraček.

V průběhu července a srpna jsme revitalizovali nevyužívanou část zahrady u únikového schodiště v MŠ Beruška. Odstraněním přerostlých dřevin jsme tuto část zahrady prosvětlili, oprýskané schodiště získalo novou fasádu. Děti sem jistě budou lákat nové herní prvky - lanová sestava, kluzavka ve svahu i kladina.

Kuchyni v Berušce jsme vylepšili novými elektrickými kamny, aby zde mohly paní kuchařky pro děti připravovat ještě chutnější a pestřejší stravu. Vnitřní vstupní schodiště Berušky i Čtyřlístku byla vybílena a barevně doladěna paní učitelkami.

Dalším úkolem bylo vybudování prostoru pro paní učitelky, kde se budou moci připravovat na práci s dětmi. Doposud totiž vyhovující zázemí pro pedagogy s běžným vybavením jako je počítač či tiskárna ve školce chybělo.

Ve Čtyřlístku nás čekal nelehký úkol. Spojením dvou nevyhovujících místností vytvořit novou sborovnu. Tento prostor využijí paní učitelky pro přípravy na pedagogickou činnost, bude zde uložen metodický materiál a učební pomůcky pro všechny třídy. Pro paní učitelky v Berušce jsme vybudovali pracovní koutek.

Pro jednání s rodiči, zřizovatelem, partnery školy a sdílení zkušeností pedagogů byla kancelář ve Čtyřlístku vybavena novým nábytkem.

Ve Čtyřlístku byla dokončena výměna oken.

Kovové průlezky na zahradě MŠ Čtyřlístek, které již nevyhovovaly bezpečnostním předpisům byly nahrazeny pro děti atraktivní lanovou sestavou s větrníkem.

I když prázdniny opět utekly jako voda, nakonec jsme vše zvládli.

Poděkování patří:

Zřizovateli, Městu Trhové Sviny, za dostatek finančních prostředků.

Pracovníkům údržby města za celoroční pomoc s údržbou školy a školních zahrad, za zajištění přípravných prací a veškerých stavebních a elektroinstalačních prací v období prázdnin.

Zaměstnancům školy, za jejich obětavost a nadšení.

V neposlední řadě patří poděkování rodičům dětí za výbornou spolupráci a toleranci uzavření mateřské školy v letních měsících. I to nám velice pomůže, abychom všechny práce stihli včas.

V současné době je Mateřská škola Trhové Sviny připravena na školní rok 2019/2020. Všechny paní učitelky se těší svoje děti.