608 436 941

Proč žáci prolézali každý kout školy?

Autor: Mgr. H. Halešová | Zveřejněno: čtvrtek 13. dubna 2023 | 5x

Velikonoční soutěž

Soutěž vznikla na návrh školního parlamentu. Bylo rozhodnuto, že princip soutěžení na 1. a 2. stupni bude odlišný.

Na 2. stupni šlo nejdříve o hledání dvaceti vajíček- poměrně malá papírová vajíčka s čísly 1 – 20 byla ukryta na různých místech chodeb školy v 1. – 2. pavilonu. K překvapení pedagogů vykonávajících dohled na chodbách se do hledání pustili bez rozdílu věku opravdu všichni žáci 6. – 9. tříd. V poslední den hledání se konečně povedlo objevit i „záhadně“ (= přilepené k zábradlí na schodišti k učebně VV) ukryté vajíčko č. 4. Většina tříd našla všech 20 vajíček, a tak bylo důležité, jak se 2 zástupcům z každé třídy povede v kvízu o velikonočních tradicích. Ani po něm však pro rovnost získaných bodů nebyli vítězové soutěže jasní – muselo tedy rozhodnout hledání posledního finálového vajíčka X. Ve stylu kdo dřív najde, ten získá prémiové body, soutěž v pátek 31. března skončila s těmito výsledky:

  1. místo – 9. B, 2. místo – 7. A, 3. místo – 8. C

Soutěž na 1. stupni vyvrcholila složením obřího puzzlevajíčka.

Děkujeme všem, kdo se do akce zapojili. Poděkování patří i všem žákům, kteří pomáhali s organizací soutěže.