608 436 941

V hlavní roli akordeon

Autor: Luboš Procházka, ředitel školy | Zveřejněno: úterý 21. března 2023 | 15x

V úterý 28. února 2023 hostila Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny na svém pracovišti v Nových Hradech okresní kolo soutěže základních uměleckých škol ve hře na akordeon – za okres České Budějovice.

V sólové i komorní hře na akordeon se v průběhu dne představilo 42 soutěžících od Vltavotýnska po rakouské hranice, a to ve věku od osmi po osmnáct let. Interpretační kompetence zúčastněných soutěžících poměřovala a vyhodnocovala odborná tříčlenná porota pedagogů akordeonistů z Plzeňského kraje – paní Marie Čejnová, pan Michal Karban a pan Petr Vacek, který je zároveň také delegátem České republiky v Conféderation Mondiale de l’Accordéon (dále jen „CMA“). Soutěž se dle vyjádření odborné poroty těšila vysoké hráčské úrovni ve všech věkových kategoriích.

V letošním školním roce jsou již tradiční interpretační soutěže žáků základních uměleckých škol pořádány v novém organizačním formátu, nejsou již zastřešovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ale neziskovou organizací – zapsaným spolkem Umělecká rada základních uměleckých škol České republiky. Tato změna sice na jedné straně umožní školám průběžně a pružně si nastavovat podmínky a pravidla soutěží tak, aby bylo možné reagovat na aktuální trendy v umělecké pedagogice, na druhé straně však přináší nové nároky na pořadatele soutěží – zejména stranou finančního zajištění jednotlivých soutěžních kol.

I naše škola, ve snaze zajistit kontinuitu úrovně organizačního zajištění soutěže z minulosti, usilovala o zajištění dalších mimorozpočtových zdrojů pro tuto akci. Srdečně děkujeme proto těm, kteří nám k tomuto cíli svojí zejména finanční, materiální, v některých případech také organizační podporou dopomohli. Děkujeme: Jihočeskému kraji, Obci Benešov nad Černou, společnosti Akordeony s.r.o., spolku Novohradsko-Doudlebsko, paní Růženě Lepšové, panu Jindřichu Šnokhasuovi a Žárské hospůdce, paní Markétě Laštovičkové, panu Michalu Jarolímkovi a paní Janě Šulistové. 

Naše škola měla na soutěži bohaté zastoupení žáků ve hře na akordeon z více našich pracovišť. Našim žákům se v soutěžilo dařilo. Svými výtečnými výkony v soutěži v průběhu celého soutěžního dne žáci potvrzovali kvality odvedené práce na svých soutěžních přípravách, ať již se svými kantory, tak i ve své vlastní, jistě svědomité a poctivé domácí přípravě.

Všichni žáci naší školy získali ve svých kategoriích první ceny, mnozí z nich také postoupili do dalšího soutěžního klání – do krajského kola soutěže v Třeboni dne 22. března 2023. Zvláštního ocenění poroty došla také pedagožka naší školy ve hře na akordeon – paní Jana Šulistová za své skladby Strom života a Letní tango, které porota vyhodnotila jako „mimořádný přínos soudobé akordeonové literatuře“ a delegát světové akordeonové federace CMA p. Petr Vacek uvedl, že skladbu Strom života navrhne jako doporučený repertoár v příslušné soutěžní kategorii v mezinárodní soutěži akordeonové hry v Klingenthalu (Německo).

V sólové hře naši školu vzorně reprezentovali: Bohumil Čermák, Štěpánka Čermáková, Tereza Chalupová, František Jan, Klára Jarkovská, Lucie Kubíčková, Jan Kai Marek, Štěpánka Mládková, Štěpán Troják, Tomáš Tuscher, Matouš Veselý.

V komorní hře poté tělesa: Duo con brio (B. Čermák – Š. Troják), Duo dal cuore (Š. Čermáková – J. K. Marek), Duo Luna (L. Kubíčková – N. Stehlíková), Musica harmonica (L. Kubíčková, T. Tuscher, A. Kučerová, K. Chrtová). Posíláme i touto cestou veliké gratulace za celou školu všem zúčastněným a zároveň také veliké poděkování za vzornou reprezentaci školy!

Veliké uznání vyslovuji také všem pedagogům akordeonového oddělení školy za vynikající pedagogické výsledky a reprezentaci školy. Obzvláštní poděkování vyjadřuji všem zaměstnancům školy, kteří se jakkoli o důstojný a kvalitní průběh soutěžního dne zasloužili – zejména pak paní Marii Peškové, paní Jiřině Homolkové, paní Aleně Soukupové, panu Michaelu Tröstlovi a panu Aleši Parkanovi, kolegům, kteří se přípravou soutěžního dne zabývali dlouhodoběji. Soutěž byla všemi ostatními zúčastněnými školami v úrovni zajištění vysoce kvalitně hodnocena, a to nejen pro své organizační zajištění, ale také pro kulturní a inspirativní prostředí, ve kterém byla uspořádána - jednalo se o prostory novohradského hradu.

Těšíme se na další soutěžní klání a přejeme všem našim reprezentantům a jejich pedagogům hodně štěstí do další akordeonové hry.