608 436 941

Nabídka zájmových činností ve školním klubu

Autor: | Zveřejněno: 16. srpna 2019 | 62x

Školní rok 2019/2020 v ZŠ TS

Kroužky školního klubu při ZŠ

NJ začátečníci 

1. třída

vedoucí: N. Buřičová

NJ pokročilí

2. – 3. třída

vedoucí: N. Buřičová

AJ začátečníci

1. třída

vedoucí: J. Bartáčková

AJ pokročilí

2. třída

vedoucí: J. Bartáčková

Tvořivá dílna 

3. - 5. třída 

vedoucí: J. Otrubová

Klub Šikulka 

1. - 2. třída 

vedoucí: M. Pišingerová

Hasičský kroužek 

2. - 9. třída 

vedoucí: F. Janda, M. Tůmová

Veselé zpívání 

1. - 5. třída

vedoucí: M. Petrová

Rybářský kroužek

3. - 9. třída

vedoucí: Č. Štojdl

Stolní tenis 

3. - 9. třída 

vedoucí: R. Levý

In-line brusle (vybavení zapůjčíme od č.35) 

začátečníci

vedoucí: M. Pischeková

Volejbal

4. - 6. třída

vedoucí: D. Lošková

Badminton 

1. - 5. třída 

vedoucí: M. Petrová

Všesportovní příprava

MŠ - 1. třída 

vedoucí: J. Záhorková

Sportovní gymnastika (pokročilí)

2. - 9. třída

vedoucí: N. Hálová

Veselé pohybové hry 

1. -5. třída 

vedoucí: J. Princová

Softball - žáci 

4. - 6. třída 

vedoucí: P. Němeček

Softball - kadetky 

6. - 9. třída 

vedoucí: V. Petřík

Softball - kadeti

7. - 9. třída

vedoucí: J. Kubo

T- Ball 

předškoláci - 3. třída

vedoucí: M. Holečková

Aerobik

1. - 5. třída

vedoucí: J. Otrubová

Nohejbal

6. - 9. třída

vedoucí: M. Chuchel

Šachy začátečníci

2. - 5. třída

vedoucí: F. Rolínek

Šachy začátečníci

6. - 9. třída

vedoucí: F. Rolínek

Hlasová výchova

1. třída

 
   

KROUŽKY DOTOVANÉ EU

NEHRADÍ SE

PŘÍSPĚVĚK

 

Robotické hry

1. stupeň ZŠ

 

Sazby příspěvku: 

Podle vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je výše příspěvku stanovena takto:

  1. Jazykové kroužky 400 Kč
  2. Sportovní, zájmové a rekreační kroužky 200 Kč

Upozornění:

Příspěvek je nutné uhradit a vyplněnou přihlášku na kroužek odevzdat nejpozději do 13. 9. 2019. Pokud se přihlásí do některých z kroužků malý počet dětí, kroužek se neotevře a finanční příspěvek bude vrácen.

Poplatek bude vybírán od 3. 9. do 13. 9. v přízemí 2. pavilonu ve třídě ŠD v čase: 7:00 – 10:00 hod. a 14:00 – 16:00 hod.