608 436 941

Karneval s Madagaskarem

Autor: Kolektiv učitelek z mateřské školy Beruška | Zveřejněno: 17. února 2023 | 37x

Období masupustu a maškarních bálů si užili i ti nejmenší.

Únor je měsícem maškarního veselí. Děti rády tančí a převlékají se do různých kostýmů, proto jsme s radostí uspořádali karneval pro všechny děti z mateřské školy a pozvali jsme také kamarády ze Slavče. Ten letošní se nesl v duchu animované pohádky Madagaskar. Maškarní rej uspořádaly a provázely jím paní učitelky proměněné v hlavní postavy z této pohádky - zebru Martyho, krále Jelimána a hrošici Glorii. 

V úvodu karnevalu se v promenádě předvedly všechny masky. Po společném tanci následovaly hry a soutěže, kterých se postupně zúčastnily všechny třídy. 

Vyvrcholením karnevalu bylo ocenění a sladká odměna pro všechny. Rozdováděné děti odcházely do školek plné zážitků a těšily se na další karnevalové setkání.