608 436 941

Dále proud se přelévá ...

Autor: Mgr. Lenka Maňásková | Zveřejněno: 26. prosince 2022 | 42x

29.11. se žáci 9. ročníku ZŠ Trhové Sviny v rámci technického semináře zúčastnili spolu se žáky ZŠ Kadaň virtuální prohlídky distribuční soustavy se Skupinou ČEZ.

Během 45 minut prohlídky poznali kompletní cestu elektrické energie z elektrárny až k našim domovům nebo továrnám. Prohlídkou nás doprovázeli dva moderátoři a ti odpovídali na rozličné otázky žáků. Kromě toho byla uskutečněna soutěž, kterou vyhrála ZŠ Trhové Sviny. Za odměnu jim byly zaslány věcné ceny. Dále pak žáci e-mailem obdrželi přílohu se shrnutím celé prohlídky. Myslím si, že se tato prohlídka vydařila a žákům se velice líbila.