608 436 941

Mateřská škola Čtyřlístek pozvala prarodiče na oslavu posvícení

Autor: Za kolektiv MŠ Barbora Hosenseidlová | Zveřejněno: 20. listopadu 2022 | 32x

V pátek 11. listopadu připravila mateřská škola pro prarodiče dětí tradiční oslavu martinského posvícení.
Jako každý rok, jsme se i letos sešli v tanečním sále kulturního domu, abychom dětem přiblížili zvyky a tradice vztahující se k této podzimní slavnosti. A protože posvícení vždy bylo příležitostí, jak se setkat, pobavit a potěšit, každá ze tříd si připravila, pod vedením paní učitelek, vystoupení s tímto záměrem. Bylo viditelné, že si všichni zúčastnění akci užili. Důkazem byly úsměvy na tvářích našich hostů, kteří nejdříve zastupovali roli diváků, a poté se zapojili do tance se svými vnoučaty. Dopoledne bylo plné živé hudby, tematických písní, tanečků, hodování a zábavy.

Budeme se těšit na další podařená setkání!